خرید بازی بيشتر متكديان كشور از اتباع بيگانه‌ هستند

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: اكثر متكديان كشور از اتباع بيگانه‌اي هستند كه به صورت غير مجاز وارد كشور شده‌اند.
محمد كريم عابدي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در خصوص ورود اتباع بيگانه به كشور چندين وزارتخانه مسئوليت نظارت و كنترل را دارند و مرزداري جمهوري اسلامي ايران نيز در مرزها وظيفه دارد از ورود اتباع بيگانه بدون مجوز به كشور از هر طريقي خودداري كند.
وي با اشاره به اينكه وزارت كشور متولي اصلي در خصوص ساماندهي اتباع بيگانه در كشور است، بيان داشت: به نظر مي‌رسد وزارت كشور كه متولي اين امر است از وظيفه اصلي خود در اين خصوص غفلت كرده است و در اين راستا نمره قابل قبولي را دريافت نكرده است.
عابدي با بيان اينكه ورود اتباع بيگانه به كشور به 5 ميليون نفر نيز رسيده است، بيان داشت: خيلي از افرادي كه به صورت غير قانوني وارد كشور شده‌اند مجرم، مواد فروش و متكدي هستند و از قوانين جمهوري اسلامي ايران تبعيت نمي‌كنند كه بايد با آنها برخورد شود.
وي افزود: وزارت كشور بايد هرچه سريعتر ساماندهي اتباع بيگانه را شروع كند و بيشتر آنها را به كشورهايشان برگرداند تا با اشغالگران مبارزه كنند و دولت خودشان را تقويت كنند و در حقيقت با توجه به اينكه كارهاي زيادي را آموخته‌اند در كشور خود دست به سازندگي بزنند.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: با توجه به اينكه چندين وزارتخانه متولي جلوگيري از ورود غير مجاز اتباع بيگانه به كشور هستند ولي به دليل اينكه ساماندهي اين افراد بر عهده وزارت كشور است، نوك پيكان به سمت اين وزارتخانه است.
عابدي خاطرنشان كرد: اميدواريم با توجه به تقويتي كه در مرزها شده است در سال 89 ديگر از مرزها قاچاق وارد كشور نشود.
 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی