خرید بازی تاخير در پرداخت يارانه اتوبوسراني تهران

در حالي كه با گذشت 3 ماه از سال هنوز يارانه‌اي از سهميه در نظر گرفته شده به ناوگان اتوبوسراني پايتخت تخصيص نيافته است، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران پيش‌بيني كرد در صورت ادامه اين وضعيت خدمات‌رساني توسط ناوگان اتوبوسراني با معضلات جدي مواجه شود.سيد جعفر تشكري هاشمي در گفتگو با ايلنا افزود: اگر دولت سالي هزار دستگاه اتوبوس به شهرداري بدهد صرفا حفظ وضعيت موجود را خواهيم داشت و تنها كمك مي‌كند كه اتوبوس‌هاي فرسوده از چرخه خارج بشود و به تعداد ناوگان، اتوبوسي افزوده نمي‌شود.وي تاكيد كرد: هر چه كه سالانه اتوبوس كمتري به شهرداري داده شود كارآمدي شركت اتوبوسراني كمتر مي‌شود و مردم مجبور مي‌شوند با اين شرايط با اتوبوس‌هاي فرسوده و خرابي و مشكلات ناشي از آن مواجه شوند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی