خرید بازی خروج پنج ميليون نفر از تهران، يك طرح سياستمدارانه است

مدير آموزش‌هاي همگاني پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله گفت: طرح خروج پنج ميليون نفر از تهران، يك طرح سياستمدارانه در برنامه كلان تهران است و اين‌كه من از نظر علمي موافق باشم يا مخالف تاثيري ندارد.محمدرضا مهدي‌فر درباره تاثير خروج پنج ميليون نفر از تهران به خبرنگار ايلنا گفت: ‌اين يك طرح سياستمدارانه در برنامه كلان تهران است و مي‌تواند به هر بهانه‌اي باشد.وي گفت: در واقع احتمال وقوع زلزله در تهران وجود دارد، گرچه زمان آن مشخص نيست و اين مي‌تواند عامل خوبي باشد براي اين كه مردم از تهران بروند و اين‌كه من از نظر علمي موافق باشم يا مخالف تاثيري ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی