خرید بازی درمان 95 درصد مبتلايان به هپاتيت‌ B

نايب‌رئيس جامعه متخصصان داخلي مي‌گويد:«95درصد مبتلايان به هپاتيت‌ B درمان مي‌شوند و پنج درصد آنها مزمن مي‌شود كه از بين اين پنج درصد، زير يك درصد به سيروز كبدي و از دست‌دادن بافت كبد مبتلا مي‌شوند.»سيدمحمود اسحاق حسيني ادامه مي‌دهد:‌ «هپاتيت B از بيماري‌هاي در حال رشد در كشورهاي در حال توسعه است. طوري كه در دنيا 350 ميليون نفر حامل ويروس هپاتيت B هستند و در ايران دو تا سه درصد مردم حامل اين ويروس هستند.يكي از راه‌هاي انتقال اين بيماري از طريق مادر به نوزاد بوده است كه با واكسيناسيون انجام‌شده طي 10 سال گذشته اين راه انتقال كم شده است.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی