خرید بازی در انتظار اثر تازه ليپي

قدس؛ 1 – به ساعتش نگاه کرد و تصميم گرفت الساندرو دل پيرو را به بازي بياورد. اين صحنه که در تصاوير تلويزيوني هم ثبت شده است، چهره اخم کرده و در هم کشيده مارچلو ليپي است که دارد با کلينزمن مقابله مي کند؛ جام جهاني 2006 ، بازي نيمه نهائي: دل پيرو کار را تمام کرد. ايتاليا با مارچلو ليپي لحظات بهت برانگيزي را به همراه دارد که حتي اگر بازيشان تو را به وجد نياورد، بايد حداقل به احترام اين مرد بزرگ فوتبال که استاد بازي با مهره سياه شطرنج است بنشيني و جنس ديگري از لذت را بچشي. مدتها اين بحث مطرح است که ايتاليا زيبا بازي نمي کند، فوتبالش دفاعي است و خيلي بي رحمانه – حتي- کثيف بازي مي کند. من گمان مي کنم ايتاليا هيچکدام از اينها را بازي نمي کند، بلکه ذات بازي خود را به نمايش مي گذارد، سبک دارد هر چند سبکش مورد علاقه خيلي ها نيست. اين کاملاً منطقي است که نخواهد خودش را با ما وفق دهد. به هر ترتيب قدرت ايتاليا، منتقد و متنفر به وجود مي آورد. دوستداران فوتبال صرفاً زيبا، هجومي بودن فوتبال تيم مورد علاقه شان را هم مديون نوع تفکرات دفاعي مربيان مانند ليپي هستند. فوتبال به هر دو جنس فوتبال نياز دارد مانند انسان به خير و شر.2 – وقتي به ليست نفرات خط دفاعي تيم مارچلو ليپي نگاهي بيندازيد، باز هم بسيار شگفت زده خواهيد شد. از هفت بازيکني که در ليست موجود است فقط سه بازيکن تعداد بازي ملي آنها بالاي 30 است. چهار بازيکن ديگر ميانگين بازي برابر با پنج دارند. ايتاليا در جام قبلي نستا، کاناوارو، ماتراتزي، ماسيمو ادو و فابيو گروسو را در بهترين شرايط داشت که به ليپي کمک مي کرد تا تفکرات دفاعي اش را پياده کند. بايد منتظربمانيم تا ايده هاي مارچلو ليپي را اين بار در جام جهاني شاهد باشيم شايد شاهد نوع ديگري از دفاع کردن باشيم و شايد نوع ديگر از بازي.3 – نوع بازي که تيم ليپي ارائه مي دهد بازيکناني در خط مياني مي خواهد که قدرت بازي بلند را داشته باشند. آندرا پيرلو اين نقش را بخوبي براي ايتاليا انجام مي دهد، اما به جز گتوزو بقيه بازيکنان خط مياني ايتاليا تجربه کمي براي حضور در جام دارند. ايتاليا در خط حمله هم بجز ياکوئينتا و جيلاردينو بازيکني باتجربه ديگري ندارد که بتواند بازي مبتني بر انتقال دور با محوريت پيرلو را اجرا کند. فرانچسکو توتي مي توانست جلوي پيرلو اين نقش را بخوبي ايفا کند که در اين جام غايب بزرگ ايتالياست.4 – ايتاليا اولين بازي اش را با يک تيم از قاره امريکا دارد، پاراگوئه. ايتاليا با تيمي بازي مي کند که مهمترين خصوصياتش قدرتي بازي کردن است. مسلماً اين نوع بازي که همراه با درگيري است، براي ايتاليا نمي تواند خيلي سخت باشد، اما اينکه تيم مقابل مانند خودش بازي مي کند سختي به بار مي آورد. در تيم پاراگوئه روکه سانتاکروز و نلسون والدز دو بازيکن سرنوشت ساز تيم هستند.5 – ايتاليا نسبت به جام گذشته تفاوتهاي زيادي دارد. مسلماً اين تفاوتها از ذهن متفاوت مارچلو ليپي نسبت به گذشته نشأت گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی