خرید بازی در معماي برادران مفقود؛ دوباره پاي يك زن درميان بود

دو جاری به پلیس خبر دادند که شوهرانشان به نام های هادی و محمد گم شده‌اند. این دو زن در شکایت خود اعلام کردند شوهرانشان برای انجام کاری از خانه بیرون رفته و دیگر بازنگشته‌اند.به گزارش خبرنگار تهران‌امروز؛ ماموران تحقیقات گسترده ای را در این خصوص آغاز کردند. آنها برای به دست آوردن سر نخی از دو برادر پرینت تلفن آنها را از مخابرات خواستند و بعد مورد بررسی قرار دادند.شماره تلفنی در این پرینت‌ها وجود داشت که با دو برادر در تماس بود و بارها با هر‌دوی آنها تماس گرفته شده بود. زمانی که ماموران این شماره را بررسی کردند متوجه شدند که این شماره متعلق به زنی به نام سالومه است که چندان در محل خوشنام نیست. این زن 31 ساله از سوی پلیس بازداشت شد؛ او مورد بازجویی قرار گرفت اما ادعا کرد که هیچ اطلاعی از سرنوشت دو برادر ندارد و زمانی که ماموران مدارک خود را به سالومه ارائه کردند این زن مجبور به اعتراف شد و گفت که چطور دو برادر قربانی علاقه به او شدند.سالومه گفت: روز حادثه من به اتفاق شادمهر پسر مورد علاقه ام و دو دوستش به خانه شادمهر رفته بودیم که هادی و محمد هم آمدند؛ دو برادر رامی‌شناختم. هادی با من در تماس بود. چند دقیقه ای گذشت و هادی از من خواست که با هم خلوت کنیم. شادمهر و دوستانش برای خرید بیرون رفته بودند. من و هادی هم به اتاق رفتیم و برای اینکه راحت صحبت کنیم در را بستیم؛ چند دقیقه بعد با صدای فریاد های شادمهر مواجه شدیم و او به اتفاق دوستانش با چاقو و قمه به اتاق حمله کرد و از من خواست که اتاق را ترک کنم. من این کار را نکردم و از شادمهر خواستم که آرام باشد اما انگار دیوانه شده بود. او با چاقو و دوستانش با قمه به هادی حمله کردند. شادمهر می‌گفت هادی حق نداشته چنین کاری را بکند؛ در این هنگام بود که محمد وارد اتاق شد تا برادرش را کمک کند. آنها به سمت محمد حمله کردند و محمد را هم با چاقو زدند.با توجه به گفته های این زن شادمهر و دو دوستش که مجید و حسین نام داشتند بازداشت شدند. این سه مرد به قتل اعتراف کردند و مدعی شدند هادی به آنها خیانت کرده بود. شادمهر که متهم ردیف اول این پرونده است به ماموران گفت: سالومه دختر مورد علاقه من بود و من دوستش داشتم اما چون همسرم نبود نمی‌توانستم از او بخواهم که با دیگران ارتباط نداشته باشد با این حال چون دوستش داشتم به این رابطه ادامه می‌دادم. من از هادی انتظار نداشتم به من خیانت کند. وقتی من در خانه نیستم با سالومه خلوت کند.وی ادامه داد: زمانی که آمدم و دیدم که هادی به من نارو زده است عصبانی شدم و دوستانم هم از این کارناراحت شدند چون هر کدام‌شان موقعیت ازدواج با سالومه را داشتند به همین خاطر هم عصبانی شدند. ما با هادی دعوا کردیم و بعد با قمه و چاقو به جان او افتادیم و او و برادرش را کشتیم و بعد اجساد را به داخل چاهی در اطراف شهریار انداختیم.با راهنمایی این سه نفر ماموران اجساد را به دست آوردند اما از آنجایی که اجساد تقریبا از بین رفته بودند آزمایش‌های خاص بايد انجام می‌گرفت تا هويت آنها توسط تایید قرار گیرد. زمانی که هويت آنها توسط پزشکی قانونی تایید شد متهمان برای بازسازی صحنه قتل به محل برده شدند و صحنه را نیز بازسازی کردند اما از آنجایی که ضربات هر سه متهم که بر پیکر برادران وارد آمده بود کشنده بود بنابراین کیفر خواست علیه آنها به اتهام مشارکت در قتل دو برادر صادر شد.این در حالی بود که سالومه نیز به دليل اعترافات و کارهایی که کرده بود به اتهام اعمال غير اخلاقي به دادگاه فرستاده شد. درحال حاضر پرونده هر چهار متهم در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران است و به دستور قاضی عزیز محمدی رئیس این شعبه وقت رسيدگی جهت محاکمه متهمان تعیین شده و متهمان به زودی محاکمه می شوند. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی