خرید بازی زورگيري مسافرنماي چاقوکش از رانندگان

مسافرنمايي که رانندگان را فريب مي داد و با تهديد سلاح سرد، زورگيري مي کرد در جنوب شرق تهران دستگير شد.به گزارش ايسکانيوز، شامگاه دهم خرداد 1389 تلفن افسر نگهبان کلانتري 170 کهريزک به صدا درآمد و خبر رسيد يک زورگير با تلاش شماري از شهروندان شجاع در خيابان «انبار مخابرات» دستگير شده است.سپس مجرم 25 ساله به نام «حسين – ه» به کلانتري برده شد و تحت بازجويي قرار گرفت. شاکي به نام «جمعه – گ» گفت: با يک دستگاه پرايد در ميدان «شوش» تهران مسافربري مي کنم. ساعت 8 امشب در همين ايستگاه منتظر مسافر بودم که اين مرد (اشاره به حسين) از من خواست تا دربست به کهريزک برويم.وي ادامه داد: با راهنمايي مسافر ناشناس به خيابان «انبار مخابرات» کهريزک رفته بوديم که ناگهان به وسيله يک چاقوي 20 – 25 سانتي متري به من حمله کرد.مرد خشن مي گفت اگر تمامي پول هايم را دو دستي تحويلش ندهم مرا مي کشد.«جمعه» اضافه کرد: در يک لحظه، در ماشين را باز کردم و برق آسا بيرون پريدم.من با فرياد، کمک خواستم که رهگذران به دادم رسيدند و دزد دستگير شد.پرونده به دستور رييس شعبه 103 دادگاه عمومي کهريزک به پايگاه نهم پليس آگاهي فرستاده و تحقيق تخصصي آغاز شد.«حسين» که مي دانست هيچ شانسي براي گريز از قانون ندارد به ناچار لب به بيان حقيقت گشود و گفت: از 2 سال پيش به کراک اعتياد پيدا کردم و همين بلا باعث شد تا زنم طلاق بگيرد.پس از گذشت مدت کوتاهي و با دود شدن تمامي اموالم براي تامين هزينه کراک، به ناچار به زورگيري از مسافرکشان رو آوردم.وي توضيح داد: در طول اين مدت با مراجعه به ميدان هاي تهران و به خصوص در جنوب شهر به عنوان مسافر دربستي سوار ماشين هاي شخصي يا موتور مي شدم و رانندگان فريب خورده را به خيابان «انبار مخابرات» مي کشاندم. مجرم حرفه اي اظهار داشت: پس از زورگيري، با توجه به آشنايي کاملي که به منطقه دارم از کوچه و پس کوچه ها فرار مي کردم تا روز از نو و….. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی