خرید بازی قمارباز حرفه اي: از ۶ سالگي با پدرم به قماربازي مي رفتم!

قمارباز حرفه اي در پنجراه پايين خيابان مشهد دستگير شد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، جوان ۳۰ ساله اي که ساعت ۹ صبح بيست وسوم خردادماه در پنجراه پايين خيابان مشهد چند عدد کارت در دست گرفته بود و رهگذران عبوري را به قماربازي و برد وباخت دعوت مي کرد توسط تيم گشتي کلانتري مصلاي مشهد دستگير شد.متهم پس از انتقال به کلانتري در بازجويي هاي به عمل آمده گفت: پدرم نيز قمارباز بود. او مرا از وقتي ۶ ساله بودم با خود به قماربازي مي برد و فوت و فن اين کار را از پدرم ياد گرفتم.جوان ۳۰ ساله در حالي که بازوي خود را نشان مي داد گفت: تنها چيزي که از قماربازي برايم مانده نقش همين خالکوبي است که در يک قماربازي چون برنده شده بودم فردي آن را برايم مجاني کشيد.متهم ادامه داد: به اين کار عادت کرده ام و مثل مرض به جانم افتاده است. من هر روز پسر بچه هاي نوجوان را دور خودم جمع مي کردم و به غير از کساني که دلم براي شان مي سوخت پول هاي بقيه را مي بردم و خرج روزانه ام را درمي آوردم.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی