خرید بازی “ملت ما” تکذیب کرد

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:روزنامه “ملت ما” كه قرار است با صاحب امتيازي محسن رضائي منتشر شود، در پاسخ به خبري كه در ستون جهت اطلاع چاپ شد توضيح داد: “روزنامه ي “ملت ما” با هدف تقويت مشي اعتدالي در كشور، از ماه ها قبل رايزني با اساتيد و مديران عرصه ي روزنامه نگاري را در كنار جلسات هم انديشي با صاحب نظران فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور آغاز كرده كه همچنان درحال انجام است.اين روزنامه، با صاحب امتيازي دكتر محسن رضايي و مدير مسئوولي امير حسين مروي و با تشكيل شوراي سياست گذاري، در تلاش است روزنامه اي با رويكرد اصولگرايي اصيل و نگاه كارشناسي و تعقلي به امور را در راستاي منافع ملي منتشر نمايد.همچنين به اطلاع مي رساند كه خبر منتشره درخصوص حامي مالي روزنامه، قرين صحت نبوده و از اساس تكذيب مي گردد.”

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی