خرید بازی آن مرد با رساله عملیه آمد؟!

مدعی خواست که آید به تماشگه راز                         دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زدشاید التقاط را بتوان این گونه تفسیر کرد که اشخاصی بدون داشتن مبنای علمی و عملی در حوزه خاص، تنها با جمع آوری نکات از مراجع گوناگون در آن حوزه به قول خودشان دست به ابتکار زده و مثلا نطریه‌ای نو را بیان می‌کنند.به گزارش «»، اما آنچه پر واضح است ورود به هر حوزه تخصصی نیاز به پیش زمینه هایی دارد که متناسب با آن حوزه معرفتی، پژوهشگر باید مراحل مقدماتی را طی کرده تا بتواند به مدارج کارشناسی رسیده و به نظریه‌پردازی در آن بپردازد.در حوزه دین نیز این وظیفه به عهده عالم دینی قرار گرفته که سال‌ها به مطالعه و دقت درباره علوم دینی پرداخته و توانسته اند با جد و جهد به مدارج اجتهاد و تمیز حق از باطل در این حوزه برسند.با این مقدمه، لازم به یادآوری است که ورود اشخاص غیر کارشناس در حوزه امور دینی و فرقه بازی در واقع در راستای ضربه زدن به این بنیان اساسی شریعت الهی است.آنچه که در ادامه به آن اشاره می شود نگاهی است به پیشینه یکی از مدعیان عرفان التقاطی، «م. ب» که خود را از اساتید عرفان معرفی می‌کرد و چندی پیش به علت مشکلات مادی مجبور شد تا از یکی از استان‌های شمال غرب کشور به همراه پدر و مادر خود به تهران آمده و تهران شین شود.نامبرده هیچ گونه تحصیلات دانشگاهی و حوزوی نداشته و تنها با مطالعات سطحی و من درآوردی در بعضی از شبه عرفان‌های شرقی اقدام به دایر کردن کلاس‌های عرفان می نماید.از جمله بدعت‌های تامل برانگیز این فرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:ــ چاپ رساله عملیه

ــ ایده ازدواج دوستانه به این صورت که پسرها و دخترها می‌توانند بدون اجازه ولی خود به صورت کاملا دوستانه با هم ازدواج کنند.ــ تاکید بر این نکته که یک شخص واحد در یک زمان مجاز است مادر و دختر را به عقد خود دربیاورد.ــ اخذ مالیات کفاف از زکات ــ پول خمس باید صرف چاپ کتاب و مجالس عرفانی شودــ فضیلت تجرد بیش از تاهل استــ ازدواج با آدم سیگاری حرام استــ ازدواج با دختر عمو و دختر دایی حرام استــ نماز مسافر فقط در طی مسیر شکسته است و شخص مسافر وقتی به مقصد رسید نماز آن کامل است (البته بدون رعایت نیت ده روزه)همه این پرت و بلا گویی‌ها در حالی است که نامبرده با مستمسک قرار دادن این گونه خزعبلات و القای آنها به مریدان نادان خود، دست به اعمال منافی عفت زده از جمله درباره اجازه صیغه مادر و دختر در زمان واحد با یک مادر و دختر روابط نامشروع برقرار کرده است.نامبرده در سوابق خود چندین مرحله با انواع جرایم بازداشت شده و زندانی نیز بوده است.گفتنی است، از آنجا که برخی از کاربران در این چند سلسله گزارش در «» همواره از عدم درج کامل اسامی این عناصر گم کرده ره و انحرافی، گلایه کرده اند، لازم به یادآوری است که به دو دلیل عمده از این کار معذوریم:1) عدم اشتهار این افراد و جلوگیری از اشاعه نام آنها2) جلوگیری از پیش‌دستی عوامل این افراد در راستای از بین بردن مدارک و شواهد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی