خرید بازی استعفاء این بار در فدراسیون كوهنوردی

دبير و مسئول كميته روابط بين‌الملل فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استعفا كردند.به گزارش فارس، اقبال افلاكي، دبير فدراسيون و همايون بختياري، مسئول كميته روابط بين‌الملل فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي، از سمت خود استعفا كردند.همايون بختياري 13 سال مسئوليت كميته روابط بين‌الملل فدراسيون را بر عهده داشت. وي عضو هيات رئيسه فدراسيون جهاني و نايب رئيس فدراسيون صعودهاي ورزشي قاره كهن است.اقبال افلاكي پس از رياست محمود شعاعي، به سمت دبيري فدراسيون منصوب شد. وي پيش از اين، مسئوليت كميته هيماليانوردي و صعودهاي ورزشي را در زمان رياست صادق آقاجاني بر عهده داشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی