خرید بازی اعلام شرایط دریافت تاکسی‌های جایگزین

قائم مقام معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، شرایط دریافت تاکسی جایگزین، متقاضیان در طرح نوسازی تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی را اعلام کرد.به گزارش شبکه خبر، رجبی گفت: تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی که در سال 88، برخی مراحل اسقاط خودرو را انجام داده‌اند، اما هنوز موفق به دریافت تاکسی جایگزین نشده‌اند، می‌توانند از شرایط جدید استفاده کنند. وی افزود: گروه نخست، مسافربرهای شخصی که تا پایان سال 88 خودروی خود را اسقاط کرده‌اند و تاکنون به حساب خوروساز مبلغی واریز نکرده‌اند، ‌با قیمت و شرایط سال 88، تاکسی جایگزین خود را تحویل می‌گیرند. رجبی گفت: گروه دوم متقاضیان طرح نوسازی تاکسی هستند که در سال 88 درقبال دریافت پیش فاکتور به حساب خودروساز وجه خود را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با همان قیمت و شرایط سال 88 تاکسی خود را امسال تحویل بگیرند. قائم مقام معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: گروه سوم، مسافربرهای شخصی مدل 73 تا 79 که در طرح دریافت تاکسی بودند و در سال 88 در قبال دریافت پیش فاکتور، بخشی از وجه که بیش از یک میلیون تومان است به حساب خودرو ساز واریز کرده‌اند،‌ با همان قیمت و شرایط سال 88 تاکسی خود را دریافت می‌کنند. رجبی گفت: گروه چهارم متقاضیان طرح نوسازی تاکسی هستند که در سال 88 ما به التفاوت وجه تاکسی را در بانک تکمیل و بانک عامل در سال 89 بر اساس پیش فاکتور سال 88، مبلغ وام و وجه تاکسی را به حساب خودرو ساز واریز کردند و به دلایل اداری به تاخیر افتاده و مالک تاکسی در حال پرداخت اقساط است، که این گروه نیز برابر قیمت و شرایط سال گذشته، تاکسی خود را تحویل می‌گیرند. وی گفت: این 4 گروه تا پایان تیر امسال فرصت دارند، مراحل دریافت تاکسی را تکمیل کنند؛ چرا که بعد از این مهلت، در قبال آنان هیچ تعهدی نداریم. رجبی افزود: کسانی که بعد از تیر و پایان مهلت، فرایند را تکمیل کنند، با شرایط سال 89 تاکسی را دریافت خواهند کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی