خرید بازی افزایش آلاینده های هوای امروز تهران

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، امروز دوشنبه بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت تمامی آلاینده های هوای تهران در روز دوشنبه به غیر از ایستگاههای اقدسیه، پردیسان، تجریش و قلهک به لحاظ آلاینده ازن و ایستگاه استانداری به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.همچنین بر اساس اطلاعیه مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران، ایستگاه اقدسیه در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد است. به این ترتیب پیش بینی می شود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر مناطق سالم باقی بماند.همچنین توصیه شده تمامی بیماران قلبی – تنفسی و سالخوردگان و کودکان از تردد در مناطق آلوده خودداری کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی