خرید بازی این فدراسيون را به ملک شخصي بدل كردند!

عضو سابق هيات رئيسه موي‌تاي گفت: رئيس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي فكر مي‌كند اين فدراسيون ارث پدري‌اش است و آن را به ملك شخصي بدل كرده است.حسين فارسيان در گفت و گو با فارس اظهار داشت: چندي پيش در حكمي از سوي نوحي، مسئول رسيدگي به مسائل مالي سبك موي تاي شدم. بعد از بررسي هاي زياد معلوم شد كه در اين سال ها، رشته هاي رزمي به ويژه موي تاي معاونت مالي در فدراسيون نداشته و حساب و كتابي براي آنها نشده است.وي ادامه داد: به دنبال آن، جلسه انضباطي براي صابريان مسئول سبك تشكيل و از من خواسته شد تا درباره مسائل مالي گزارش بدهم. در اين نشست احمدي دبير فدراسيون و هفت نفر از سازمان حضور داشتند. بعد از ارائه گزارش، قرار شد يك جلسه فني و يك نشست انضباطي براي رسيدگي به اين تخلفات در محل فدراسيون تشكيل و ماحصل آن به سازمان ارسال شود.عضو هيات رئيسه موي تاي تاكيد كرد: به دنبال آن، نه تنها هيچ جلسه اي فني و انضباطي در فدراسيون تشكيل نشد؛ بلكه چون بر اساس اسناد، تخلفات خود فدراسيون نيز در كنار موي تاي محرز شده بود به دستور نوحي، صابريان از سمت خود استعفا كرد و ديگري حرفي از تشكيل جلسه به ميان نيامد.وي افزود: متعاقب آن برايم به عنوان مسئول امور مالي موي تاي حكمي صادر شد و به بانك پارسيان معرفي شدم؛ ولي آن را نپذيرفتم و خواستم كه تنها يك عضو ساده اين كميته باشم. به همين دليل، همراه نصيري، نايب رئيس موي تاي و خود نوحي عضو اين كميته شدم.فارسيان خاطر نشان ساخت: نوحي خود را به عنوان عضو اصلي و مرا و نصيري را به عنوان اعضاي علل بدل به بانك معرفي كرد كه باز هم با مخالفتم مواجه شد. از آنجا كه فقط نوحي حق برداشت از حساب را داشت، اين مسئله را قبول نكردم؛ بعد از سال ها كه تشكيلات مالي براي موي تاي به وجود آمده بود، شكل نادرستي داشت.وي تصريح كرد: علاوه بر وضعيت آشفته مالي در جلسات فني نيز شاهد اخلاق غير فني و توهين نصيري نايب رئيس موي تاي به پيشكسوتان بودم كه از سوي رئيس فدراسيون اختيار تام داشت؛ با اين وضعيت جايي براي كار كردن صادقانه باقي نمي ماند به همين دليل در روز 22 خردادماه استعفاي خود را تحويل فدراسيون دادم كه با شماريه 276/4835 ثبت شد. اگر آنها در تاريخ 18 خردادماه مرا اخراج كرده يا حكم من را باطل كرده اند، چرا چيزي به من ابلاغ نشده است.فارسيان يادآور شد: چطور در عرض سه روز من متخلف مي شوم؛‌ از آقايان مي خواهم كه هر مدركي مبني بر تخلفاتم دارند، ارائه دهند. اگر من متخلف بودم چرا به عنوان مسئول رسيدگي به مسائل موي تاي و عضو كميته مالي اين سبك معرفي شدم. من 6 حكم عضويت در هيات رئيسه، كميته فني، كميته آزمون، امور حقوقي و آزمون استان تهران، مدير شفاهي اجرايي فستيوال هنرهاي رزمي دارم، چگونه به يك انسان متخلف اين همه پست مي دهند.وي به مشكلات فني فدراسيون اشاره كرد و اظهار داشت: در تمامي اعزام هاي برون مرزي نوحي و احمدي تركيب تيم ها را مشخص مي كردند، آنها در جلسه كميته فني حاضر شده و هر كسي را كه خود دوست داشتند انتخاب مي كردند. اگر ملي پوشي مورد علاقه آنها نبود به راحتي حذف و يك ورزشكار از سبك ديگري جايگزين مي شد. حتي براي مسابقات پيشكسوتان نيز افراد را با سليقه شخصي اعزام كردند.عضو سابق هيات رئيسه موي تاي گفت: هر كدام از آقايان هزار حكم و دان دارند بدون اينكه در آزموني شركت كرده باشند. براي سرنوشت ورزشكاران تصميمات خودسرانه مي گيرند. به عقيده من نوحي هيچ تخصص رزمي ندارد؛ اينكه خودش مي گويد من رزمي كارم كه نبايد قبول كرد اگر يك گروه متخصص به او نمره فني دادند، مي توان حرفش را قبول كرد. با ديدن نوع تمرينات او مي توان به اين موضوع پي برد كه هيچ تخصصي ندارد.وي افزود: او از فدراسيون يك ملك شخصي و خانوادگي ساخته است. دامادش سرمربي ووينام است. خواهرش بدون شركت در مسابقات اعزام مي شود. خودش از موقعيت رياست فدراسيون استفاده كرد و با آوردن سبك و سرمربيگري ووينام، بدون كنكور راهي دانشگاه شد. ده ها مدرك براي تخلفات فني و مالي آنها دارم كه هرگاه لازم باشد، ارائه مي دهم.فارسيان تصريح كرد: اين فستيوال جهاني يك نوع كارناوال است كه نوحي راه انداخته براي اينكه موقعيت خود را براي انتخابات تقويت كند. او مي خواهد قدرت خود را به مسئولان سازمان تربيت بدني نشان دهد. كلي پول از اسپانسر گرفته و قرار است مبالغ هنگفتي نيز از سازمان تربيت بدني بگيرد.وي ادامه داد: براي مسابقات قهرماني كشور موي تاي يك ريال از فدراسيون نگرفتيم و همه هزينه ها را اسپانسر تقبل كرد؛ اما در نهايت نوحي از سازمان تربيت بدني خواست هزينه هاي اين مسابقات را بپردازد. موي تاي رشته مدال آور اين فدراسيون است؛ اما بودجه اي كه در اين سال ها از سازمان براي اين رشته گرفته شده كجا رفته است؟ به مسائل مالي ساير سبك ها چگونه رسيدگي مي شود.فارسيان خاطر نشان ساخت: در هيچ جاي دنيا فدراسيوني به اسم ورزش هاي رزمي نداريم و اين يادگاري زمان رياست حضرتي است كه براي برخي به ملك شخصي تبديل شده است و از آن نهايت استفاده را مي برند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی