خرید بازی بانك ملي خون بند ناف ايران افتتاح شد

وزير بهداشت گفت: بانك ملي خون بند ناف ايرانيان از سوي دولت در سازمان انتقال خون راه اندازي شد و قرار است 10 هزار نمونه از خون بند ناف در اين بانك ذخيره شود.
به گزارش فارس، مرضيه وحيد دستجردي در مراسم روز جهاني اهداي خون اظهار داشت: سازمان انتقال خون به 2 هزار نيروي انساني احتياج دارد كه اين موضوع به اطلاع معاونت نيروي انساني رئيس جمهوري رسيده است و اميدواريم با آن موافقت كنند.
وي ادامه داد: حدود 4 تا 5 سال پيش برخي افراد در اتاق‌هاي عمل به علت نرسيدن خون كافي به خصوص براي گروهي كه داراي گروه خون‌هاي نادر بودند، جان مي‌دادند و اين موضوع براي پزشكان دشوار بود كه با تلاش سازمان انتقال خون اين مشكل حل شد.
وي افزود: در حال حاضر در تمام مراكز درماني بيمارستان‌ها و به ويژه اورژانس‌ها هيچ كمبود خوني نداريم در حالي كه از هر 3 نفر يكي در طول زندگي به دريافت خون نيازمند مي‌شود و بسياري از بيماران اختلالات خوني مانند تالاسمي و هموفيلي نيازمند تزريق خون مكرر هستند كه هيچ مشكلي در تأمين اين خون‌ها نداريم.
وزير بهداشت تصريح كرد:‌ در اجلاس وزراي بهداشت عضو اكو كه در باكو برگزار شد، شاهد بوديم سازمان انتقال خون ايران در منطقه حرف اول را مي‌زند و ما جزو كشورهاي معدودي در دنيا هستيم كه تمام خون موردنياز خود را به صورت 100درصد داوطلبانه تأمين مي‌كند و نيازي به خون جايگزين و خريد خون نداريم.
وي اضافه كرد: بر اساس شاخص‌هاي جهاني اگر حدود يك تا 3 درصد جمعيت كشوري بتواند اهداي خون داوطلبانه داشته باشد مشكل آن كشور در تأمين خون مورد نياز خود برطرف مي‌شود كه اين شاخص در حال حاضر در كشور 2.5 درصد است و شاخص 25 اهدا به ازاي هر هزار نفر كه جزو بالاترين شاخص‌هاي جهان است.
وحيد دستجردي ادامه داد: ‌از اين يك ميليون و 800 هزار نفري كه در كشور به صورت داوطلبانه خون اهدا مي‌كنند 800 هزار نفر اهداكننده دائمي هستند و خوشبختانه امروز مشكلي از نظر فرآورده‌هاي خوني در بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور نداريم.
وي تصريح كرد: با اهداي خون مردم سالانه 1.5 ميليون واحد تلاسما يك ميليون واحد پلاكت و بيش از 700 هزار واحد پكسل توليد مي‌شود.
وزير بهداشت با بيان اينكه امروز سازمان انتقال خون نياز به 2 هزار نيروي جديد دارد، گفت: اين موضوع با معاونت نيروي انساني رئيس جمهور يمطرح شده است كه اميدواريم با آن موافقت كنند. همچنين 100 خودرو جديد براي حمل و نقل خون با استانداردهاي لازم وارد سيستم انتقال خون شده است.
وزير بهداشت يادآور شد: شاخص‌هاي ما از نظر سلامت خون بهتر شده است و بر اساس سيستم غربالگري صددرصد خون‌هاي اهدائي از نظر هپاتيك B و C و سفليس و HID انجام مي‌شود.
وزير بهداشت يادآور شد: از كارهاي مهم ديگر ارسال پلاسما به خارج از كشور بود كه در حال حاضر 100درصد فاكتور 9 و IVIG ،حدود 20 درصد آلبومين و 10 درصد فاكتور 8 از پلاسماي ايراني ارسال به خارج از كشور تأمين مي‌شود كه با انتقال تكنولوژي آن به همين زودي به داخل كشور اميدواريم. ظرف 2 تا 3 سال آينده توليد آنها در داخل كشور انجام شود. در حال حاضر قراردادهاي آن نيز بسته شده است.
وزير بهداشت ادامه داد‌: حداقل بايد 10 هزار واحد خون بند ناف در اين بانك خون بند ناف ملي ذخيره شود در حال حاضر در مراكز خصوصي اين كار انجام مي‌شود ولي به ازاي آن براي كسي كه خون مي‌دهد و مي‌خواهد اين خون نگهداري شود پول بپردازد. اما قرار است اين كار دولتي شود و با توجه به اينكه 500 تا 700 هزار تومان هزينه اوليه دارد كليه آزمايش‌ها و هزينه‌ها را دولت تقبل كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی