خرید بازی تصاویر: تخریب جنگل با مجوز محیط زیست

در استان چهارمحال و
بختیاری – شهرستان لردگان کنار جاده ترانزیتی و مهم خوزستان به لردگان
کارخانه تولید شن و ماسه در دل طبیعت چشم هر رهگذر و مسافر را به خود جلب
می کند.
به گزارش مسیر سبز، سازمان محیط زیست و
اداره کل منابع طبیعی در دل جنگلهای زیبای بلوط مجوز احداث کارخانه تولید
شن و ماسه و آسفالت را داده است چندین سال است این کارخانه با قطع جنگل های
چند صد ساله و مراتع زیبا و حیاتی منطقه موجب آلودگی محیط و روستاهای
اطراف و تخریب ویرانگر طبیعت زیبای منطقه شده است.
این کارخانه منطقه
تفریحی تنگ لابی را که یکی از زیباترین مناطق طبیعی و تفریحی ایران است به
شدت آسیب رسانده و تخریب کرده است.
به راستی وظیفه سازمان
محیط زیست،سازمان جنگل ها و مراتع کشور،سازمان جهاد کشاورزی،سازمان بازرسی و
دستگاه های عریض و طویل دیگر که برای حمایت از طبیعت و جلوگیری از تخریب
انفال و اموال عمومی و منابع طبیعی تأسیس شده اند چیست؟؟؟!!!
سازمان محیط زیست و
اداره کل منابع طبیعی با صدور این مجوز و شاید هم تبانی ظلم بزرگی به مردم
منطقه و نسل های آینده کرده است؟؟
 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی