خرید بازی جامعه فني كاراته هم آشوري را تاييد نكرد

اعضاي كميته فني فدراسيون كاراته، محسن آشوري را براي مديريت سازمان تيم‌هاي ملي تاييد نكردند.به گزارش فارس و به نقل از اكبر محمدي بقا، سخنگوي كميته فني، صورت جلسه زير در نشست امروز به تصويب رسيد:1- جلسه عصر امروز كميته فني پيرو مباحث نشست قبل و پيرامون انتخاب تنها گزينه معرفي شده از سوي فدراسيون (محسن آشوري) به سمت مديريت تيم هاي ملي ادامه يافت. در نهايت، با عنايت به عدم حضور آشوري در جلسه براي ارائه برنامه هاي خود براي بازي هاي گوانگجو و مسابقات جهاني صربستان و با توجه به عدم تخصص وي در سبك هاي WKF (كنترلي)، كارنامه ضعيف ايشان در مسابقات جهاني 2008 ژاپن و ندادن توضيح درباره علل آن شكست، به اتفاق آرا انتخاب محسن آشوري از سوي كميته فني غيرقابل قبول اعلام شد.2- درخواست هيات هاي اصفهان و ايلام در مورد دريافت ديپلم دان مطرح و بر اساس آيين نامه آزمون رد شد. قرار است درباره كليه درخواست ها در دعوت عام تصميم گيري شود.3- درباره درخواست سبك ها براي حضور اعضاي خود براي كلاس مربيگري و داوري طبق آيين نامه كميته هاي ذيربط اقدام مي شود.4- قرار شد در پايان جلسات كميته فني مصوبات به امضا كليه اعضا برسد و چنانچه يكي از اعضا از امضا كردن خودداري كند در جلسه بعدي نسبت به صلاحيت عضويت نامبرده در كميته فني راي گيري خواهد شد.اين در شرايطي بود كه در روزهاي اخير برخي، فشارهايي را براي بازگشت آشوري به اين فدراسيون وارد مي‌كردند كه با راي منفي جامعه فني كاراته مواجه شدند.بسياري وي را فاقد صلاحيت‌هاي لازم براي فعاليت در فدراسيون مي‌دانند و خواهان دور ماندن وي از فدراسيون كاراته هستند. آشوري تلاش‌هاي زيادي داشته كه به اين فدراسيون بازگردد كه تا كنون ناكام مانده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی