خرید بازی خودکشي جوان ۲۰ ساله در مشهد

جوان ۲۰ ساله اي به دليل نامعلومي در مشهد خود را حلق آويز کرد و جان سپرد. به گزارش خراسان، در پي اطلاع شهروندان به مرکز فوريت هاي پليسي۱۱۰ مبني براين که جواني خود را در يک منزل مسکوني واقع در خيابان صبا حلق آويز کرده است ماموران کلانتري سيدي به محل اعلام شده عزيمت کردند. آنان با تاييد صحت خبر، مراتب را به قاضي صفائيان(قاضي ويژه قتل عمد) اطلاع دادند. با حضور مقام قضايي در محل کشف جسد بررسي هاي قضايي و پليسي دراين باره آغاز شد. جسد مربوط به جوان ۲۰ ساله اي به نام حسين بود که با يک رشته طناب حلق آويز شده بود. اين گزارش حاکي است: به دستور مقام قضايي و باانتقال جسد به پزشکي قانوني، تحقيقات درباره انگيزه اين اقدام آغاز شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی