خرید بازی خون مادرانه، شمشير دولبه عشق و نفرت سربازان

دانشمند‌ان مي‌گويند: هورمون «اوكسي توسين» معروف به هورمون «عشق» باعث مي‌شود سربازان يكديگر را دوست بدارند و از دشمن متنفر باشند.
به گزارش ايسنا، سربازان با يكديگر پيوندهاي اخلاقي و برادرانه‌اي پيدا مي‌كنند كه به خاطر آن براي يكديگر مبارزه مي‌كنند و به خاطر هم مي‌ميرند، چون درست همان غريزه‌اي را دارند كه باعث پيوند شديد مادر و فرزندي مي‌شود.
محققان در يك پژوهش جديد دريافته‌اند كه در گرماي ميدان جنگ و نبرد همان مواد شيميايي در خون سربازان جريان پيدا مي‌كند كه در رگ‌هاي مادران براي محافظت از نوزادانشان جاري است.
به اين معني كه اين ماده شيميايي پيوندهاي برادري فوق‌العاده مستحكم بين سربازان در يك جبهه ايجاد مي‌كند و همين ماده در عين باعث مي‌شود آنها نسبت به مهاجمان فوق‌العاده خشن و تهاجمي باشند.
اين تاثير حاصل ترشح هورموني موسوم به «اوكسي توسين» است كه در زمان استرس و هنگامي كه افراد با يكديگر اجتماعي را تشكيل داده‌اند و در وضعيت گروه گرايي هستند، در جريان خون آزاد مي‌شود.
به گزارش تلگراف، اگر چه دانشمند‌ان تصور مي‌كردند اين هورمون عامل پيوندهاي عميق است، اما اكنون دريافته‌اند كه همين ماده شيميايي مي‌تواند باعث رفتارهاي تهاجمي شديد نسبت به دشمنان باشد، مانند حسي كه در مادر براي حفاظت از نوزادش ايجاد مي‌شود.
اين تحقيق حاصل مطالعات محققان دانشگاه آمستردام است.
 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی