خرید بازی راهكاري براي كاهش مصرف برق در كولرهاي گازي

اجراي سيستم كولرهاي گازي با كندانسور تبخيري راهكار كاهش 20درصدي مصرف انرژي در زمان اوج مصرف برق است.دانشيار گروه مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: اكنون بيشتر سيستم‌هاي برودتي به‌صورت هوايي، محيط را خنك مي‌كنند كه اين امر موجب افزايش مصرف برق شده است؛ چرا كه سيستم‌هاي برودتي هوايي، علاوه بر اينكه ظرفيت‌ خنك كنندگي پاييني دارند، هواي محيط پيرامون خود را نيز گرمتر مي‌كنند.ابراهيم حاجي‌دولو با اشاره به اختراع سيستم كاهش مصرف انرژي كولرهاي گازي كه با همكاري دانشجويان رشته مكانيك دانشگاه شهيد چمران انجام شده‌ است، تصريح كرد: با محاسبات و آزمايش‌هاي تجربي كه روي سيستم كولرهاي گازي با كندانسور تبخيري انجام شده، اين فناوري موجب كاهش 20 درصدي در زمان اوج مصرف برق مي‌شود.وي افزود: در اين فناوري، سيستم تبخيري ـ هوايي جايگزين سيستم هوايي مي‌شود و اين سيستم خنك‌كننده براي نصب در كولرهاي دو تكه، حدود 20هزار تومان هزينه دربر دارد.حاجي دولو گفت: سيستم كولرهاي گازي با كندانسور تبخيري تنها نيازمند يك پمپ و پوشال است كه به شكل كولرهاي آبي عمل كرده و در پشت كولرهاي گازي نصب مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی