خرید بازی سرانه مدارس تیر ماه در حساب آنها

وزیر آموزش و پرورش گفت: سرانه مدارس شهری ماه آینده (تیر) به حساب مدارس واریز می‌شود.       به گزارش شبکه خبر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش با بیان اینكه مجتمع‌های روستایی نیز سرانه ویژه دریافت خواهند کرد گفت: طرح ایجاد مجتمع‌های آموزشی در روستاها در حال اجراست.وزیر آموزش و پرورش اضافه كرد: این مجتمع‌های آموزشی افزون بر سرانه مدارس عادی یك تا پنج میلیون تومان براساس تعداد دانش آموزان، سرانه ویژه دریافت می‌کنند.حاجی بابایی همچنین از پرداخت حق الزحمه فرهنگیان مناطق محروم خبر داد.وی گفت: تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان برای حق الزحمه این فرهنگیان پرداخت شده است و در صورت تأمین اعتبار 300 میلیارد تومان دیگر برای این فرهنگیان اختصاص داده می‌شود. وزیر آموزش و پرورش افزود: براساس مصوبه مجلس، ما موظف به استخدام هفت هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی در پنج سال هستیم و امسال نیز برای استخدام سه هزار آموزشیار آمادگی داریم.حاجی بابایی با اشاره به درخواست فرهنگیان، برای بازنشستگی پیش از موعد تصریح کرد: در نیمه دوم مرداد برای فرهنگیانی که به علت شرایط خاص، امکان ادامه خدمت ندارند، تصمیم گیری خواهیم کرد.وزیر آموزش و پرورش گفت: تصحیح برگه‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مراحل پایانی است و به زودی نتایج آزمون استخدامی را اعلام می‌كنیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی