خرید بازی فدراسيون‌ها از كمبود بودجه گله‌مندند

رييس كميته سنجش و اندازه گيري ستاد تداركاتي بازي‌هاي آسيايي و المپيك گفت: جايگاه احتمالي بازي‌هاي آسيايي به همت فدراسيون‌ها بستگي دارد اما در اين شرايط تكرار جايگاه دوره قبل هم سخت به نظر مي‌رسد.برجسته در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: برنامه آماده سازي و تدارك تيم‌ها به خوبي پيش مي‌رود. هر هفته جلسه ستاد تداركاتي برگزار شده و برنامه‌ها كنترل مي‌شوند. در كميسيون سنجش نيز تست‌ها آماده شده و مركز سنجش برحسب برنامه تداركاتي از تيم‌هاي مختلف تست گرفته و نتايج تست‌ها را در جلسات كميسيون مورد بحث و آناليز قرار مي‌دهيم.برجسته در پاسخ به اين سوال كه در گذشته تست‌هايي گرفته مي‌شد اما مربيان به نتايج تست‌ها توجه نمي‌كردند، گفت: ما نتايج را به رييس كميته ملي المپيك منعكس مي‌كنيم و كميته در اين خصوص با فدراسيون‌ها در ارتباط است. بحث تست‌هاي سنجش و آمادگي جسماني بسيار جدي‌تر از گذشته پيگيري مي‌شود و يكي از معيارهاي اعزام ورزشكار نتايج اين تست‌هاست.وي درباره اين كه آيا با عدم پرداخت بودجه كميته ملي المپيك به مشكل نخورده‌ايد، گفت: مساله بودجه به سازمان تربيت بدني برمي‌گردد و ما فقط مسئول كار اجرايي هستيم. ما كمبود بودجه را در كميته تداركاتي احساس نمي‌كنيم ولي فدراسيون‌ها گله‌مندند. هر چند شنيده مي‌شود كه يكشنبه مبالغي به فدراسيون‌ها جهت انجام كارهاي جاري پرداخت شده است.برجسته درباره جايگاه ايران در بازي‌هاي آسيايي گوانگجو گفت: ارتقا جايگاه به همت فدراسيون ‌ها بستگي دارد، ما همه امكانات را تدارك ديده و به طور مرتب به عملكرد فدراسيون‌ها نظارت مي‌كنيم اما پيش‌بيني جايگاه سخت است. فكر مي‌كنيم در اين شرايط تكرار جايگاه دوره قبل هم سخت است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی