خرید بازی فراخوان دادسراي تهران به ‌شكات پرونده نگين‌غرب

دادسراي عمومي و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه‌اي از شكات پرونده موسوم به نگين غرب خواست در اسرع وقت نسبت به معرفي نماينده پيشنهادي خود اقدام كنند.به گزارش به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ‌در اين اطلاعيه آمده است: ‌با توجه به اينكه در نظر است از نمايندگان شكات در پرونده ‌محكومين فروغي و رياضي (‌انبوه‌سازان شفق و مرواريد‌) در هيئت پيگيري و حل مشكل اين پرونده استفاده شود، به كليه شكات و افراد ذي‌نفع (‌داراي قرارداد‌) اعلام مي‌شود نماينده پيشنهادي خود را از طريق سايت ‌www.tehrandad.ir ظرف مدت يك هفته از تاريخ 24 لغايت 31 خرداد‌ماه جاري معرفي كنند.‌اين اطلاعيه مي‌افزايد: پس از درج اين اطلاعيه در سايت فو‌ق، مراسم تعيين نمايندگان شكات با حضور نمايندگان دادستاني و شعبه‌هاي دادگاه تجديدنظر تهران صورت خواهد گرفت‌.در اين اطلاعيه آمده است: در اين رابطه، پيشتر صلاحيت 15 نفر از نمايندگان معرفي شده توسط نهادهاي ذي‌ربط تاييد كه اسامي آنان در سايت ياد شده اعلام شده است.دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پايان از شكات و افراد ذي نفع ‌خواست از هرگونه مراجعه حضوري به دادسرا يا دادگاه تجديدنظر به طور جدي خودداري كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی