خرید بازی مافیای گدایی در تهران

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران از وجود مافیای تکدی گری در پایتخت خبر داد و افزود: تعداد زیادی از متکدیان ساعت کار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده برای تکدی گری دارند و در ساعت معینی توسط خودروهای سواری جمع آوری می شوند.به گزارش مهر سید صادق اوالی با بیان اینکه در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بر عهده تمامی سازمانهای مردمی و دولتی است اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری تهران در موضوع آسیبهای اجتماعی تنها مانده است.وی افزود: به عنوان مثال شخصی که اقدام به تکدی گری می کند آنقدر باهوش است تا اخبار و رسانه ها را در مورد اقدامات شهرداری برای جمع آوری متکدیان دنبال کند به همین دلیل شیوه های تکدی گری مرتب در حال تغییر و همراه با بکارگیری ترفندهای جدید است.اوالی گفت: تکدی گری در چهارراهها و خیابانهای تهران، امروز به دستفروش تبدیل شده زیرا آنها می دانند تکدی گری جرم است ولی دستفروشی به دلیل خلا قانونی مجازاتی ندارد به همین دلیل گدایی با فروش فال، گل، تمیز کردن شیشه خودرو، بادکنک و … همراه می شود به نحوی که در بسیاری از موارد متکدی شهروند را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید کالا می کند.معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران گفت: اقدامات سازمان خدمات جتماعی شهر تهران برای جمع آوری متکدیان با توجه به وجود مافیای تکدی گری در تهران با چالشها و خطراتی همراه بوده است به نحوی که در برخی از موارد به خودروهای سازمان حمله شده و شیشه های آن را شکسته اند و در یک مورد هم با سرنگ به کارشناس آسیب اجتماعی حمله شده است.اوالی افزود: زمانی که خودروهای ویژه جمع آوری متکدیان در معابر شهر تردد می کنند متکدیان با استفاده از پیامک یکدیگر را مطلع می کنند و در یک چشم بر هم زدن خیابان عاری از متکدی می شود.معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری نقش مادر را در پایتخت ایفا می کند گفت: نیروی انتظامی در حال اجرای طرح انضباط اجتماعی است که در قالب آن اقدام به جمع آوری اراذل و اوباش و معتادان می کند، آیا نمی توان با همکاری شهرداری طرح جمع آوری متکدیان پایتخت را اجرا کرد؟وی افزود: سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری و برخی از دستگاههای مسئول در کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به خصوص در مورد متکدیان و معتادان مسئولیت سازمانی دارند با این وجود تعامل میان این سازمانها بسیار کمرنگ است در حالی که آسیبهای اجتماعی پایتخت روز به روز پررنگ تر می شود.اوالی گفت: کودکان خیابانی و متکدیان کودک پس از جمع آوری تفکیک شده و پسران به مرکز نگهداری یاسر و دختران به مرکز نگهداری نواب منتقل می شوند ولی تنها پس از چند ساعت یا چند روز دوباره به خیابانها بازمی گردند وقتی هم از بهزیستی دلیل این اتفاق را جویا می شویم می گویند امکانات نداریم و اعتبارات سازمانی ما کم است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی