خرید بازی پایان دادگاه رسیدگی به اتهامات سران بهائیت

آخرین جلسه رسیدگی به دادگاه سران فرقه ضاله بهائیت صبح امروز برگزار شد.به گزارش “جوان آنلاین”، در این دادگاه به اتهامات مطرح شده برای 7 نفر از سران فرقه ضاله که با عنوان یاران ایران به اعمال مجرمانه‌ای نظیر راه اندازی تشکیلات غیر قانونی با هدف بر هم زدن امنیت داخلی، تبانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی به نفع بیگانگان و فساد فی الارض اشتغال داشتند، رسیدگی شد.در این جلسه که وکلای متهمان و برخی از اعضای خانواده آنها نیز حضور داشتند، نماینده مدعی العموم به طرح دعوی از این افراد پرداخت و در ادامه متهمان دفاعیات خود را عنوان کردند. ریاست جلسه پس از استماع سخنان مدعی العموم ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام تا حکم مقتضی در این خصوص صادر شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی