خرید بازی کلوتید ریس: در زندان شکنجه نشدم

لوتيلد ريس متهم فرانسوي که مدتي را به علت حضور در تجمعات غيرقانوني و ارسال تصاوير آن به خارج از کشور در بازداشت به سر مي‌برد، در گفتگو با راديو فرهنگ فرانسه درباره دوران بازداشت و محاکمه خود در ايران سخن گفت.به گزارش آتی نیوز وي در ادامه گفت: در زمان محاکمه احساس مي کردم در روز قيامت هستم.به گفته ريس، وي در اتاق کوچکي با هشت متر مربع مساحت ساکن بود که تنها يک دستشويي و زيرانداز موکت داشته و هرکس دو پتو و يک مسواک در اختيار داشت.اين شبکه راديويي که مدام، ريس را يک اين مدرس جوان فرانسوي مي‌خواند از وي درباره شکنجه در دوران بازداشت پرسيد که ريس پاسخ داد: يکي از نخستين جملاتي که من از هم سلولي هايم پرسيدم اين بود که آيا شکنجه شده‌اند؟ آنها خيلي سريع به من اطمينان دادند که شکنجه اي در کار نبوده است.به گفته وي، هم سلولي هايش که سه دختر بودند مرتب مي خنديدند.در پايان اين مصاحبه، وقتي که خبرنگار فرانسوي با اصرار از کلوتيلد ريس خواست درباره سختي‌هاي آن دوران بگويد، وي بدون اشاره به اقامت دراز مدت در سفارت فرانسه در ايران تنها توانست چنين موضوعي را مطرح کند: از نظر فيزيکي آنها مرا تهديد نکردند اما باور کنيد فشارهاي روحي به من وارد مي شد !

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی