خرید بازی گدايانی که با پيامک مديريت مي‌شوند!

معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهر تهران از وجود مافياي تکدي گري در پايتخت خبر داد و افزود: تعداد زيادي از متکديان ساعت کار ، محل و موقعيت از پيش تعيين شده براي تکدي گري دارند و در ساعت معيني توسط خودروهاي سواري جمع آوري مي شوند.
سيد صادق اوالي در گفتگو با مهر با بيان اينکه در تمام کشورهاي پيشرفته دنيا کنترل و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بر عهده تمامي سازمان هاي مردمي و دولتي است ، اظهارداشت: در حال حاضر شهرداري تهران در موضوع آسيبهاي اجتماعي تنها مانده است.
وي افزود: به عنوان مثال شخصي که اقدام به تکدي گري مي کند آنقدر باهوش است تا اخبار و رسانه ها را در مورد اقدامات شهرداري براي جمع آوري متکديان دنبال کند به همين دليل شيوه هاي تکدي گري مرتب در حال تغيير و همراه با بکارگيري ترفندهاي جديد است.
اوالي گفت: تکدي گري در چهارراه ها و خيابان هاي تهران ، امروز به دستفروش تبديل شده زيرا آنها مي دانند تکدي گري جرم است ولي دستفروشي به دليل خلا قانوني مجازاتي ندارد به همين دليل گدايي با فروش فال ، گل ، تميز کردن شيشه خودرو ، بادکنک و… همراه مي شود به نحوي که در بسياري از موارد متکدي شهروند را با وجود عدم نياز مجبور به خريد کالا مي کند.
معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهر تهران گفت: اقدامات سازمان خدمات جتماعي شهر تهران براي جمع آوري متکديان با توجه به وجود مافياي تکدي گري در تهران با چالش ها و خطراتي همراه بوده است به نحوي که در برخي از موارد به خودروهاي سازمان حمله شده و شيشه هاي آن را شکسته اند و در يک مورد هم با سرنگ به کارشناس آسيب اجتماعي حمله شده است. اوالي افزود: زماني که خودروهاي ويژه جمع آوري متکديان در معابر شهر تردد مي کنند متکديان با استفاده از پيامک يکديگر را مطلع مي کنند و در يک چشم بر هم زدن خيابان عاري از متکدي مي شود.
معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهر تهران با بيان اينکه شهرداري نقش مادر را در پايتخت ايفا مي کند ، گفت: نيروي انتظامي در حال اجراي طرح انضباط اجتماعي است که در قالب آن اقدام به جمع آوري اراذل و اوباش و معتادان مي کند ، آيا نمي توان با همکاري شهرداري طرح جمع آوري متکديان پايتخت را اجرا کرد؟
وي افزود: سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي، شهرداري و برخي از دستگاه هاي مسئول در کاهش و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به خصوص در مورد متکديان و معتادان مسئوليت سازماني دارند با اين وجود تعامل ميان اين سازمان ها بسيار کمرنگ است در حالي که آسيب هاي اجتماعي پايتخت روز به روز پررنگ تر مي شود.
اوالي گفت: کودکان خياباني و متکديان کودک پس از جمع آوري تفکيک شده و پسران به مرکز نگهداري ياسر و دختران به مرکز نگهداري نواب منتقل مي شوند ولي تنها پس از چند ساعت يا چند روز دوباره به خيابان ها بازمي گردند وقتي هم از بهزيستي دليل اين اتفاق را جويا مي شويم مي گويند امکانات نداريم و اعتبارات سازماني ما کم است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی