خرید بازی آزادي يکي ديگر از متهمان حوادث انتخابات

وكيل مدافع محمد يوسفي گفت كه دادگاه تجديدنظر با 4 سال حبس تعزيري موكلش موافقت و وي را چند روز قبل، از زندان آزاد كرده است.فرزام اردلان وكيل مدافع محمد يوسفي از بازداشت‌شدگان حوادث 16 آذر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به رسيدگي به پرونده موكلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب اظهار داشت: قاضي صلواتي يك ماده قانوني مبني بر تباني و اجتماع عليه امنيت كشور را به كيفرخواست صادر شده اضافه و موكلم را به 4 سال حبس تعزيري محكوم كرد.وي افزود: ‌ما با استناد به تبصره ذيل ماده 14 معروف به قانون احياي دادسراها، به اين حكم ايراد گرفتيم‌ كه دادگاه به آن توجهي نكرد و پرونده به شعبه 54 دادگاه تجديدنظر ارسال شد و بعد از بررسي‌هاي انجام شده، دادگاه تجديدنظر با 4 سال حبس تعليقي آقاي محمد يوسفي موافقت و چند روز قبل، وي را آزاد كرد.  

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی