خرید بازی اعزام به كمپ يونان در شان ايران نيست

بازرس مجمع فدراسيون كاراته در نامه‌اي به سازمان تربيت‌بدني حضور در كمپ يونان را در شان كاراته ايران ندانست.به گزارش فارس، علي پورتقي در نامه اي به علي سعيدلو، رئيس سازمان تربيت بدني به انتقاد از حضور بانوان ايران در كمپ جهاني يونان پرداخته است.وي نامه خود را با اين سوال كه آيا تضميني براي حضور بانوان با حجاب اسلامي در اين كمپ وجود دارد؟ آغاز كرده و آورده است: اگر اين كمپ مشكلي نداشت چرا بهزاد كتيرايي، رئيس قبلي فدراسيون كاراته طي بيانيه اي اعلام كرد كه تيم ملي به علت نامناسب بودن شرايط اين كمپ در آن شركت نمي كند.بازرس مجمع معتقد است: به عبارت ساده نوع برنامه ريزي از طرف فدراسيون جهاني به گونه اي است كه مدرسان آقا و خانم به مسائل مربوط به كاتا و كوميته پرداخته و تفكيكي براي تشكيل كلاس جداگانه دختران و پسران قائل نمي شوند.او تصاوير 2 دوره قبل اين كمپ را بهترين گواه براي اين مدعا مي داند و بر مختلط بودن اين كلاس ها تاكيد مي كند. به زعم پورتقي بر اساس تحقيقات صورت گرفته شركت كاراته كاران زن در اين كمپ مناسبتي ندارد و اگر مشكلي پيش آيد آبروي فدراسيون را برده و همه زير سوال خواهند رفت.وي در نامه خود ذكر كرده است: اساساً اين كمپ با هدف انجام تمرينات مشترك دختر و پسر و استقرار آنها در اردوهاي مختلف طراحي شده است. از همه مهمتر اينكه نتايج حاصل از اين مسابقات هرگز به عنوان يك رويداد رسمي مثل مسابقات جهاني تلقي نمي شود و حضور در آن در شان كاراته ايران نيست.پورتقي در گفت و گو با فارس گفت: به عنوان بازرس صلاح نمي دانم كه تيم ملي ايران در كمپ يونان شركت كند، وظيفه من بود كه به مسئول سازمان تربيت بدني اين مسائل را اطلاع دهم؛ اينكه سفر به يونان صورت بگيرد يا خير ديگر دست من نيست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی