خرید بازی «باغ وحش صبرا» کوره کشتار بی‌گناهان

خبرآنلاین نوشت:اکثر صفحات کتاب مربوط به داستان های شب نشینی با داوطلبان بهداشت و بیماران است که در بعضی موارد به رابطه عاشقانه با «الی» دختر روان‌پزشک نروژی هم می پردازد ولی چند صفحه از این کتاب شاید واقعی ترین تصویر از کشتار صبرا و شتیلا باشد.در سپتامبر سال 1982 اردوگاه صبرا و شتیلا در جنوب شهر بیروت شاهد کشتار صدها مسلمان لبنانی و فلسطینی های مهاجر ساکن در آنجا بود که در تاریخ به یکی از فجیع ترین جنایت های جنگی مشهور شد. جنایتی که روایت ها و کتابهای بسیاری از سوی کسانی که بعد از حادثه به آنجا رفته بودند منتشر شد تا عمق فاجعه را نشان دهد.حادثه از آنجا شروع شد که گروهی از شبه نظامیان فالانژیست مسیحی لبنان با نیروهای نظامی اسرائیلی در محل اردوگاه درگیر می شوند و به تلافی آن مسلمانان این اردوگاه جواب پس می دهند که در سال 2008 از سوی آری فولمن در یک فیلم انیمیشن به نام «والتز با بشیر» از نگاه یک سرباز اسرائیلی به نمایش درآمد که «میشا هیلر» نیز همین داستان را در کتابش روایت می کند ولی او داستان کشتار فلسطینی ها را از نگاه یک فلسطینی می نویسد.ایوان 18 ساله شبیه دیگر هم سن و سالان خود نوجوانی است که با پاسپورت دانمارکی سالها همراه پدر و مادر خود در سرزمین های اشغالی زندگی کرده است. والدینش شهر را همراه دیگر اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین (PLO) ترک کرده و او به عنوان نامه‌بر و پیک این سازمان در اردوگاه فعالیت می کند ولی در آن سال به صورت غیر رسمی به عنوان مترجم گروههای بهداشت بین الملل به صورت داوطلبانه در صبرا مشغول کار می شود.اکثر صفحات کتاب خاطراتش مربوط به داستان های شب نشینی با داوطلبان بهداشت و بیماران دیگر است که در بعضی موارد به رابطه عاشقانه اش با «الی» دختر روان‌پزشک نروژی می پردازد ولی چند صفحه از این کتاب شاید واقعی ترین تصویری از کشتار صبرا و شتیلا را به نمایش درمی آورد که در تاریخ بی سابقه است.هیلر به نقل از ایوان می نویسد هر کسی که تا کنون درباره صبرا و شتیلا مطلب نوشته است از بوی تعفن جسدهای انسان و حتی جنین های جدا شده از مادر صحبت کرده است و مشاهدات خود را از قسمت های مختلف بدن اجساد که به طور عمد جدا شده بودند، می نویسد ولی هیلر با چشم های ایوان جهنمی ترسناک را به تصویر می کشد که در این جهنم انسان های بی‌گناه سوزانده شدند…در نهایت ایوان از آنجا فرار می کند ولی دیگرانی که همراه «الی» بودند، نمی توانند از آن جهنم فرار می کنند و در باغ وحش صبرا کشته می شوند…

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی