خرید بازی بررسي پرونده علي‌حسيني در جلسه دوم

بررسي پرونده دوپينگ وزنه‌بردار جوان ايران، به جلسه دومي كه بعدازظهر امروز برگزار مي‌شود، موكول شد.به گزارش فارس، جلسه كميته دادرسي فدراسيون جهاني وزنه‌برداري از ساعت 11:30 به وقت ايران براي بررسي پرونده دوپينگ سعيد علي‌حسيني آغاز شد و دقايقي پيش به اتمام رسيد، اما با توجه به گستردگي مطالب مطرح شده، اين موضوع به جلسه دوم كه ساعت 17:30 دقيقه امروز به وقت تهران برگزار مي‌شود، كشيده شد.اين نشست با حضور نماينده آژانس بين‌المللي دوپينگ (وادا)، چهار نماينده حقوقي IWF، علي‌اصغر شهابي نماينده ايران در كميته پزشكي فدراسيون جهاني وزنه‌برداري، محمدرضا شريفي نماينده ستاد مبارزه با دوپينگ و حسن مرادي وكيل علي‌حسيني برگزار شد.راي نهايي در پايان جلسه دوم اعلام نخواهد شد و اين كميته پس از بررسي كامل دفاعيات وكيل علي‌حسيني، در روزهاي آينده نظر قطعي خود را در اين زمينه اعلام مي‌كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی