خرید بازی بيشترين نرخ طلاق ميان زنان 20 تا 24 ساله

رئيس سازمان ثبت احوال كشور گفت: بيشترين طلاق در سال گذشته بين زنان گروه سني 20 تا 24 سال و در مردان بين 25 تا 29 ساله رخ داده است.محمد ناظمي اردكاني ، رئيس سازمان ثبت احوال كشور در گفتگو با فارس با بيان اينكه آمار طلاق نسبت به سال‌هاي قبل رشد صعودي داشته است، گفت: آمار طلاق در هر شهر ، روستا و استاني متفاوت است.به گفته رئيس سازمان ثبت احوال ، آمار طلاق يك سيرخاصي را دنبال نمي‌كند.وي با بيان اينكه ازدواج تقريباً يك نرم مشخص در كشور دارد، گفت: با توجه به وضعيت اجتماعي ، اقتصادي كشور اين روال وجود دارد ولي در ارتباط با طلاق با توجه به مباحث مختلف اجتماعي ، فراز و نشيب‌هاي فرهنگي ، اجتماعي و مهاجرت‌ها اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه باعث بروز طلاق مي‌شود. سير طلاق در شهرهاي استان تهران به يك شكل و در خود تهران و شهرك‌هاي آن به نوعي ديگر است. همچنين نرخ طلاق در شمال، جنوب ، شرق و غرب تهران نيز متفاوت است.رئيس سازمان ثبت احوال كشور با بيان اينكه نرخ طلاق در شهرهاي بزرگ بالاست ، گفت: بر اساس تحليل ما در شهرهايي كه فرهنگ‌هاي بومي و ايراني حاكم بوده است آمار طلاق پايين و در شهرهايي كه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي تزلزل‌هايي بوده است، آمار طلاق بالاست.ناظمي اردكاني افزود: بيشترين طلاق در سال گذشته در زنان در گروه سني 20 تا 24 سال و در مردان بين 25 تا 29 سال رخ داده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی