خرید بازی تذكر اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به تاخير در بهسازي جماران

دو عضو شوراي شهر تهران با اشاره به مصوبات موجود به بهسازي جماران به عدم اجراي اين قوانين انتقاد كرده و نسبت به تاخير در بهسازي جماران تذكراتي را ارائه دادند.به گزارش خبرنگار ايلنا معصومه ابتكار رئيس كميته محيط‌زيست شوراي شهر تهران امروز در دويست و نودمين جلسه شوراي شهر با ارائه تذكري نسبت به تاخير در بهسازي جماران تاكيد كرد: مجموعه جماران نماد ويژه‌اي به حساب مي‌آيد كه هرگز نقش معنوي و الهام‌بخش آن از ذهن و قلب مردم پاك نمي‌شود.او با اشاره به اهميت بهسازي اين مجموعه براي استفاده زائران افزود: متاسفانه شرايط فضاي سبز، پاركينگ، خانه‌هاي اين محدوده و معابر و خيابان‌هاي دسترسي به آن دچار مشكل هستند كه بايد هر چه سريعتر نسبت به رفع آن اقدام شود.نايب رئيس شوراي شهر تهران نيز از اقدامات بي‌نتيجه صورت گرفته طي سنوات گذشته انتقاد كرد و گفت: متاسفانه نه تنها براي جماران بلكه براي ميدان، خيابان و مصلاي امام خميني نيز اقدامي صورت نگرفته است. اين در حالي است كه در اين ارتباط مصوبات زيادي وجود دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی