خرید بازی توصیه احمدی نژاد به راننده شخصی اش

در حالي كه در ادامه موج انتقادات عليه سخنان تامل برانگيز رييس جمهور، موضع گيري‌ها همچنان ادامه دارد يك نماينده مجلس تاكيد مي‌كند كه احمدي نژاد تقيد زيادي به رعايت حيا، عفاف و حجاب دارد.طيبه صفايي نماينده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار جهان گفت: با پيگيريهاي نمايندگان و دغدغه هاي مراجع عظام، ائمه محترم جمعه و مردم هم اكنون اقدامات چشمگيري در وزارت كشور و ادارات دولتي جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حال انجام است.رييس فراكسيون زنان مجلس تاكيد كرد: يكي از وزارتخانه هايي كه ابهامات زيادي در حوزه عفاف و حجاب داشت و توجهي به قانون گسترش عفاف و حجاب نمي كرد؛ وزارت بازرگاني بود كه خوشبختانه اين دغدغه براي وزيرمحترم بازرگاني آقاي غضنفري بوجود آمده تا از توليدات داخلي در حوزه لباس و صنعت پوشاك اسلامي حمايت كنند.صفايي ضمن اشاره به گوشه اي از سخنان رييس جمهور، تاكيد كرد: شايد از برخي سخنان ايشان عدم اعتقاد كافي به عفاف و حجاب برداشت شود اما به واسطه برخي رفتارهايي كه از رييس جمهور ديده ام مطمئنم حجاب و عفاف زنان از دغدغه هاي جدي رييس جمهور مي باشد.وي در اين زمينه خاطرنشان كرد: يكي از اين رفتارها كه ميتوانم اشاره كنم اين است كه چندين بار كه من به همراه همسر رييس جمهور در اتومبيل بوديم و رييس جمهور هم حضور داشت، ايشان به لحاظ حفظ شئونات از راننده ميخواستند كه آينه وسط را بالا زده تا چهره مسافرین صندلی عقب در آينه ديده نشود.این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد که رئیس جمهور از راننده خود خواسته بودند که هر وقت یک یا چند زن صندلی عقب سوار خودرو  می شوند، آئینه وسط را بالا بزند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی