خرید بازی جزئيات تغيير ساختار آموزش و پرورش

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، در سال تحصيلي 91 ـ 90 دو پايه تحصيلي اول و ششم ابتدايي مشمول تحول بنيادين خواهد شد كه به دنبال آن، كتاب‌هاي درسي آنها نيز تغيير خواهد كرد.مهدي نويد ادهم در گفتگو با فارس با اشاره به جزئيات طرح تغيير ساختار نظام آموزشي به دو مقطع شش ساله اظهار داشت: براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، ساختار جديد نظام آموزشي به دو دوره شش ساله تقسيم خواهد شد كه براساس آن، شش سال دوم به دو مقطع سه ساله متوسطه تقسيم مي‌شود.وي افزود: با اين تغييرات، سن ورود به نظام آموزشي شش سال تمام و سن خروج از آن 18 سال تمام خواهد بود و در رابطه با مقطع پيش‌ دبستاني نيز علي‌رغم آنكه مورد تأييد جدي آموزش و پرورش است ولي اجباري نخواهد بود بلكه با تأكيد شوراي عالي آموزش و پرورش و با استفاده از مشاركت‌هاي مردمي در سنين 4 و 5 سالگي به اقتضاي امكانات و شرايط آموزشي تداوم خواهد يافت.نويد ادهم درباره وضعيت مقطع پيش‌دانشگاهي نيز گفت: مقطع پيش‌دانشگاهي به عنوان سال آخر، در مقطع دبيرستان ادغام خواهد شد همچنين زمان اجراي طرح نظام جديد آموزشي نيز از سال تحصيلي 91 ـ 90 خواهد بود.دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ادامه داد: براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، در سال تحصيلي 91ـ90 دو پايه تحصيلي اول و ششم ابتدايي مشمول تحول بنيادين خواهد شد كه به دنبال آن، كتاب ‌هاي درسي آنها نيز تغيير خواهد كرد ؛ در سال دوم اجراي طرح نيز پايه دوم دبستان و اول دبيرستان تغيير خواهد كرد و به همين ترتيب در طي يك برنامه شش ساله و تا پايان سال تحصيلي 97 ـ 96، در هر سال دو پايه تحصيلي مشمول تغيير و تحول خواهند شد.وي با بيان اينكه كليات طرح تغيير ساختار در شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است، تصريح كرد: براي بررسي و تصويب جزئيات آن نيز اين پيشنهاد مطرح است كه با تفويض اختيار، بررسي آن به شوراي عالي‌ آموزش و پرورش واگذار شود.نويد ادهم درباره لزوم تصويب نهايي اين طرح در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: موضوع حقوقي مرتبط با اين طرح بايد توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد تصميم‌گيري قرار گيرد و همانطور كه وزير آموزش و پرورش اعلام كرده است، وزارتخانه به عنوان مجري پس از تصويب و ابلاغ اين طرح از سوي هر كدام از مراجع بالاتر ، آمادگي اجراي آن را خواهد داشت.دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به بررسي طرح راهنماي درسي ديني متوسطه در جلسه آينده اين شورا اظهار داشت: يكي از دستور كارهاي شوراي عالي آموزش و پرورش، بررسي طرح راهنماي دروس مختلف است كه تاكنون چند ماده درسي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است كه آخرين مورد آن تصويب راهنماي برنامه درسي استان ‌شناسي بوده است.نويد ادهم خاطرنشان كرد: براساس اين دستور كارها، در جلسه آينده شوراي عالي آموزش و پرورش طرح راهنماي برنامه درسي ديني متوسطه  با محورهاي اهداف و مباني طرح ، اصول ، روش‌هاي تدريس و شيوه‌هاي ارزشيابي، سرفصل‌هاي دروس و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی