خرید بازی خبر خوش مسکن در راه است

معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: مردم منتظر باشند که بزودی خبر خوشی در باره بسته ودیعه اسکان موقت اعلام خواهد شد .احمد صادقی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر،‌افزود:در نشست شورای عالی مسکن،‌ رئیس جمهور و وزیر مسکن در این زمینه به توافق هایی رسیدند که خبر خوبی برا ی همه مردم بویژه ساکنان بافت های فرسوده است.وی همچنین با بیان این که امسال 6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای احیای بافتهای فرسوده کشور اختصاص یافته است افزود:مالکان بافت های فرسوده می توانند بدون سپرده گذاری 200میلیون ریال برای سنتی سازی و 250میلیون ریال برای صنعتی سازی ، تسهیلات دریافت کنند.وی با بیا ن این که در برنامه پنجم توسعه ،10 هزار هکتار بافت فرسوده در قالب 700هزار واحد احیا می شود گفت: تخفیف 50 درصدی در صدور پروانه و اعطای تسهیلات10 میلیون ریالی برای تخریب واحدهای فرسوده از جمله امتیازات تشویقی دولت برای احیا بافت های فرسوده است.   

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی