خرید بازی راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سهام عدالت

مديرعامل اتحاديه كشوري سهام عدالت از افزايش تعداد مشمولان دريافت اين نوع سهام به 52 ميليون نفر براساس طرحي در دولت خبر داد و گفت: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سهام عدالت براي مشمولان آن در سراسر كشور راه‌اندازي مي‌شود.به گزارش مهر، داريوش پاك‌ بين در نشستي خبري به تشرح اقدامات انجام شده براي توزيع سهام عدالت ميان مشمولان خبر داد و تعداد تعاوني‌هاي سهام عدالت شهرستاني را 351 تعاوني، تعداد اتحاديه‌هاي استاني را 30 اتحاديه و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامي عدالت را نيز 30 شركت اعلام كرد.وي با بيان اين‌كه طي 5 مرحله سهام عدالت بين اقشار مختلف توزيع شده است، افزود: در مرحله اول در بخش اوليه و تكميلي گروه‌هاي تحت حمايت، بهزيستي، رزمندگان فاقد شغل و… در مرحله دوم روستاييان و عشاير، در مرحله سوم شاغلين و بازنشستگان، در مرحله چهارم ايثارگران و در مرحله پنجم نيز گروه‌هاي مختلف مردم از جمله كارگران فصلي، رانندگان تاكسي و سهام عدالت خود را دريافت كردند.مديرعامل اتحاديه كشوري سهام عدالت با اشاره به اين‌كه تاريخ 31 خردادماه جاري پايان طرح شناسايي اوليه سهام عدالت تا مرز 42 ميليون نفر به اتمام مي‌رسد، افزود: يك طرح نانوشته در دولت براي يكدست شدن توزيع سهام عدالت مطرح است كه براساس آن قرار است به گروه‌هايي كه تاكنون مشمول دريافت سهام عدالت نشده‌اند نيز سهام عدالت پرداخت شود.وي اين افراد را شامل گروه‌هاي حاشيه‌نشينان شهرها، بيكاران جامعه، كارگران بيكار غيرمتشكل، دستفروشان، كارگران واحدهاي غيردولتي، صنوف كوچك، معلولاني كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند، ايتام، شاغلان غيردولتي و… نام برد و تصريح كرد: بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود كه تعداد مشمولان دريافت سهام عدالت به مرز 52 ميليون نفر برسد كه هم‌اكنون طرح آن در دست بررسي است.پاك‌بين خاطرنشان كرد: اگر دستور واگذاري سهام به اين افراد نيز صادر شود تا پايان شهريور ماه امسال به آنها نيز سهام عدالت واگذار خواهيم كرد.وي مهمترين طرح‌هايي كه براي مشمولان سهام عدالت در نظر گرفته شده است را ايجاد اشتغالزايي براي اعضا اعلام و اظهار كرد: با حمايت وزارت تعاون و بانك تعاون تا پايان سال‌جاري براي 100 هزار نفر اشتغالزايي ايجاد خواهيم كرد كه اولين طرح در اين راستا تا 2 ماه آينده در كرمان افتتاح خواهد شد.مديرعامل اتحاديه كشوري سهام عدالت از افتتاح اولين فروشگاه زنجيره‌اي سهام عدالت در سال آينده با برند سهام عدالت خبر داد و افزود: اين فروشگاه‌ها در سراسر كشور براي اعضا كه داراي محصولاتي 20 تا 30 درصد زير قيمت اوليه خواهد بود، افتتاح مي‌شود. همچنين طرحي با همكاري وزارت بازرگاني براي وارد كردن اقلام مصرفي اعضا و از بين بردن واسطه‌ها را داريم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی