خرید بازی رضایی به تیم فوتبال سایپا پیوست

بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال صبای قم با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال سایپای کرج پیوست.به گزارش مهر، عباس محمد رضایی عصر امروز با حضور در محل هیئت فوتبال تهران و ثبت قراردادی دو ساله به تیم فوتبال سایپا منتقل شد.سایپا پیش از این 5 بازیکن لیگ برتری شامل؛ جابر انصاری، محمد رضایی، علی لطیفی (از تیم صبا قم)، علی حق دوست (از تیم ابومسلم) و مصطفی صبری ( ازتیم مقاومت شیراز) را به خدمت گرفته بود.همچنین امید شریفی نسب و مجید ایوبی نیز امروز سه شنبه قرارداد خود را به مدت یک سال با تیم فوتبال سایپا تمدید کردند. پیش از این خیری، امین منوچهری، محمودی و شیخ ویسی نیز که با سایپا قرارداد داشتند در هیئت فوتبال تهران حاضر شده و قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرده بودند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی