خرید بازی سرانه مصرف آب در ايران استاندارد نيست

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران با تاکيد بر اينکه سرانه مصرف آب در ايران استاندارد نيست، گفت: بارشهاي اخير توانست وضعيت منابع آبي خوبي را براي کشور رقم زند اما مردم همچنان بايد مصارف خود را بهينه کنند.به گزارش مهر، عليرضا الماسوندي در حاشيه بازديد خبرنگاران از گنجينه ملي آب در يک نشست خبري گفت: در سال آبي 89-88 ميزان بارندگي صورت گرفته،227 ميلي متر بوده است که اين ميزان نسبت به متوسط درازمدت که 235 ميلي متر بوده، 8 ميلي متر معادل 3 درصد کاهش داشته است.مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران افزود: اين ميزان بارندگي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 16 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس، اميد مي رود که با بارشهايي که در ماههاي تابستان اتفاق مي افتد، بتوان وضعيت مطلوبي را براي تامين آب مطمئن مردم رقم زد.وي تصريح کرد: خوشبختانه در سال جاري، توزيع و پراکنش بارشها مناسب بوده است و عمده کشت غلات آبياري و برداشت شده است. ضمن اينکه براي کشت تابستانه نيز با ذخيره اي که در سدها وجود دارد مي توان تا حد زيادي تامين آب را صورت داد. اما براي کشت پاييز، بايد شاهد نزول باران باشيم.به گفته الماسوندي، جريان ورودي به 117 سد ملي در حال بهره برداري، 36.6 ميليارد مترمکعب بوده و در حال حاضر، حجم ذخيره فعلي اين سدها، به 25.6 ميليارد مترمکعب رسيده است.وي اظهار داشت: براساس آخرين آمار موجود، 98.4 ميليارد مترمکعب از آب مصرفي در کشور در بخش کشاورزي، شرب و صنعت صرف مي شود.الماسوندي با تاکيد بر ضرورت مديريت مصرف گفت: در کشورهاي برخوردار از منابع آبي عظيم که از بارش نسبي بالا برخوردارند، سرانه مصرف بالاتر از 10 هزار مترمکعب است؛ اما راهکارهاي مديريت مصرف به خوبي اجرا مي شود.  در حاليکه ايران با يک سوم بارندگي متوسط دنيا، بايد گامهاي بيشتري در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب بردارد.وي افزود: اين گام بايد در طول برنامه هاي توسعه اي قبلي برداشته مي شد، چراکه وضعيت فعلي ما نسبت به ساير کشورهاي در حال توسعه، مطلوب نيست. به نحوي که راندمان آبي در بخش هاي مختلف از جمله کشاورزي و خانگي پايين است.مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران خاطرنشان کرد: مصرف سرانه آب براي هر نفر در سال، در بخش خانگي 74 متر مکعب است در حالي که اين رقم در دنيا به 45 مترمکعب مي رسد. از سوي ديگر، مصرف آب مجازي در کشور نيز بيش از حد معمول دنيا است.وي گفت: مجموع آب مصرفي مجازي و مستقيم در ايران که به آبرانه معروف است، 4450 ليتر به ازاي هر نفر در روز است در حالي که متوسط جهاني در اين زمينه، 3400 ليتر به ازاي هر نفر در روز است. بنابراين مشاهده مي شود که 1050 ليتر مصرف سرانه آبرانه در ايران نسبت به متوسط جهاني به ازاي هر نفر در شبانه روز، بسيار بيشتر است.آبرانه، مجموع کل آبهاي مصرف شده به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط فرد در يک بازه زماني مشخص از جمله روزانه، هفته اي، ماهانه و سالانه اطلاق مي شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی