خرید بازی عکس: در قم چه گذشت؟

به گزارش آخرین نیوز، تصاویر زیر به عنوان تصاویر حمله به بیت آیت الله صانعی و آیت الله نوری همدانی در سایت ها منتشر شده اند.بیت آیت الله صانعیبیت آیت الله نوری همدانی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی