خرید بازی قاتل خواستگار به مرگ محکوم شد

مرد جوان كه با همدستي برادر خود و دوستانش خواستگار خواهرشانرا به قتل رسانده بود با حكم دادگاه محكوم به مرگ شد.به گزارش خبرنگار ما، «مهدي» – 29 ساله – صبح روز سه‌شنبه چهارم تير 87 همراه 3 مرد به خانه‌اي در خيابان نامجو رفته و پس از درگيري لفظي – صاحبخانه 48 ساله – را به قتل رسانده و متواري شدند. اما ساعاتي بعد هر چهار متهم فراري دستگير شدند.مهدي – عامل اصلي جنايت – با اعتراف به قتل گفت: مقتول براي خواهرمان مزاحمت ايجاد كرده بود و وقتي از ماجرا باخبر شديم تصميم به انتقام گرفتيم. در جلسه محاكمه ديروز كه در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي «نورالله عزيزمحمدي» برگزار شد، ابتدا نماينده دادستان با بيان كيفرخواست گفت: «مهدي» – 29 ساله – متهم به قتل عمدي «حمزه» و مشاركت در نزاع دسته‌جمعي است. بنابراين با توجه به اقرار صريحش، تأييد سلامت روحي متهم در زمان حادثه از سوي پزشكي قانوني و بازسازي صحنه جنايت تقاضاي اشد مجازاتش را دارم.» سپس وكيل اولياي دم نيز خواستار قصاص عامل جنايت شد.در ادامه دادگاه متهم اصلي در دفاع از خودپرداخت. هيأت قضايي دادگاه – رسولي، بردبار، واعظي و سري – به رياست قاضي عزيزمحمدي پس از دريافت آخرين دفاعيات متهم وارد شور شده و به اتفاق آرا متهم اصلي را به قصاص نفس – اعدام – محكوم كردند. پرونده ساير متهمان نيز در دادگاه ديگري رسيدگي خواهد شد. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی