خرید بازی قانون جديد سوئد براي منع ازدواج‌ كودكان

دولت سوئد قانوني را تصويب كرد كه براساس آن با والديني كه كودكان خود را مجبور به ازدواج‌ مي‌كنند به شدت برخورد مي‌شود، زيرا ازدواج‌هاي اجباري كودكان در اين كشور به يك مشكل تبديل شده است.
به گزارش ايسنا، وزارت دادگستري سوئد در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در بسياري از مواقع مشاهده شده است كه دختران و پسران نوجوان به دليل وجود مشكلات قومي مجبور مي‌شوند با يكديگر ازدواج‌ كنند. اين يك معضل است و اگر با آن مقابله نشود، جوامع آينده را با مشكل مواجه مي‌كند.
افرادي كه در سنين نوجواني و كودكي ازدواج‌ مي‌كنند، از تمام حقوق خود باز مي‌مانند. اين افراد نمي‌توانند به تحصيل خود ادامه دهند، از نظر عاطفي دچار مشكل مي‌شوند و حتي در مورد تربيت فرزندان خود نيز دچار دوگانگي و تضاد هستند.
در بخشي از اين بيانيه آمده است كه در تعطيلات تابستان چنين ازدواج‌هاي اجباري بيشتر از ساير فصول صورت مي‌گيرد. دختران و پسران نوجوان مجبورند با والدينشان به موطن اصلي آن‌ها مسافرت كرده و بر خلاف علاقه و ميلشان ازدواج‌ كنند.
گفتني است، در اول مه سال 2004 ميلادي سوئد قوانين ازدواج‌ را تغيير داد و اعلام كرد كه ازدواج‌ افراد زير 18 سال غير‌قانوني است، حتي اگر شهروندان اين كشور در خارج اقدام به اين كار كنند كه در صورت بازگشت با آن‌ها برخورد قانوني مي‌شود.
دولت سوئد قصد دارد با اين كار و اعمال قانون جديد، ازدواج‌ اجباري كودكان را منع كند؛ چرا كه اين روند در آينده جامعه اين كشور را با مشكل مواجه مي‌كند.
 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی