خرید بازی مجري مناظره‌ها سكوت خود را شكست

سال گذشته و درآستانه انتخابات رياست جمهوري؛ طرح برگزاري مناظره‌هاي انتخاباتي ازسوي صدا و سيما مطرح شد و پس از تعيين رضاپورحسين(مدير شبكه آموزش) به‌عنوان مجري مناظرات؛ حضور وي در اين سلسله نشست‌ها تصويب و اجرايي شد. در آن فضا؛ برگزاري اين مناظرات به رونق انتخابات رياست جمهوري منجر شد اگرچه پس از برگزاري مناظرات حرف و حديث‌هاي فراواني درباره كم و كيف آن گفته شد اما رضا پورحسين(مجري مناظرات) درتمام اين مدت درباره مناظرات سكوت اختيار كرد.كه پورحسين قصد دارد خاطرات، يادداشت‌ها و نظرات خود را در كتاب جامعي درباره مناظرات انتخاباتي منتشر كند، سكوت خود را پس از يك سال شكسته است و در گفتگو با ايلنا يك جمع‌بندي كوتاه درباره مناظرات داشته است.پورحسين در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، درباره زمان پيشنهاد و پذيرفتن اجراي مناظره‌ها گفت: زماني كه پيشنهاد اجراي اين مناظره‌ها به من داده شد، ابتدا سعي كردم آن را نپذيرم زيرا مي‌دانستم مسئوليت بسيار سنگيني است اما بعداز تاكيد ضرغامي، پذيرفتم. البته فرصت خواستم تا آمادگي فكري، روحي و ذهني در اين باره پيدا كنم و سپس مناظره‌ها را اجرا كنم كه همين‌گونه شد.پورحسين، فشار يا توصيه اطرافيان بعضي كانديداها را بر اجراي مناظرات رد كرده و گفت: قبل از برگزاري مناظره و در طول آن همچنين بعداز برگزاري آنها، هيچ فشاري از جانب كانديداها وجود نداشت البته گفت‌وگوها و توصيه‌هايي وجود داشت اما هيچ فشاري بر من وارد نمي‌شد.او البته در جاي ديگري تاكيد كرد كه: خوب باتوجه به موقعيت جامعه و فضاي آن و اينكه براي اولين بار چنين مناظراتي برگزار مي‌شد، فشار سنگيني بر من وارد شد البته من بدون استرس مناظره‌ها را اجرا كردم و ماموريت خود كه همانا ايجاد فضاي آرام براي دو طرف مناظره‌‌كننده بود را عملي كردم.پورحسين كه قصد دارد خاطرات و نوشته‌هاي خود را دركنار متن كامل مناظرات منتشر كند؛ ساختار برنامه‌هاي اجرا شده را از نوع رايج مناظره مي‌داند اما بازهم گفت: معدل برگزاري اين برنامه‌ها؛ مناظره بود و ساختارها آنها هم مناظره بود اما بعضي از گفت‌وگوهاي انجام شده كه بايد شامل گفت‌وگو و برخورد دو نظر باشد، مناظره نبود.پورحسين با اشاره به اينكه مناظره‌هاي برگزار شده در كشورهاي اروپايي را نيز رصد كرده است، گفت: بعضي كشورها حدود 50 سال سابقه مناظره دارند اگرچه بسياري از كشورهاي اروپايي هنوز جرات برگزاري مناظره را ندارند. من مناظره‌هاي خارجي را ديده‌ام ولي هرگز از آنها الگوبرداري نكردم.به‌اعتقاد وي، مجري مناظره بايد سه اصل را رعايت كند: در بحث‌ها شركت نكند، فضاي آرامي را القا كند و بي‌طرفي كامل را حفظ كند.پورحسين، سطح برگزاري مناظرات را نسبت به نمونه‌هاي خارجي مثبت ارزيابي كرده و اضافه كرد:‌ سطح اين مناظره‌ها به لحاظ اجرايي نسبت به نمونه‌هاي خارجي بسيار خوب بود. برنده اصلي هم در اين ميان صدا و سيما بود كه توانست زمينه گفت و شنود كانديداها و ايجاد يك فضاي خوب را مهيا كند.پورحسين كه تاكيد دارد؛ اين مناظرات سليقه مردم را ارتقاء داده است؛ تاكيد كرد: برگزاري اين مناظرات به گرمي فضاي انتخاباتي كمك بسياري كرد. از طرفي سطح توقع مردم بالاتر رفته است و اين نشان مي‌دهد كه بايد برنامه‌هاي گفت‌وگومحور بين ديدگاه‌ها و نظرات مختلف برگزار شود.پورحسين البته تاكيد دارد كه از هيچ‌كدام از كانديداها دلخوري ندارد و بعداز برگزاري مناظره‌ها نيز فشاري بر وي از طرف اطرافيان كانديداها وارد نشده است، از پذيرش دوباره مسئوليت برگزاري اين مناظرات سخن گفته و اضافه كرد:‌ اگر يكبار ديگر اجراي مناظره‌ها به من پيشنهاد شود، آن را مي‌پذيرم زيرا معتقدم صدا و سيما، فضاي خوبي را براي گفت‌وگو ايجاد كرده است. اما اينكه كانديداها چه ميزان از اين فضا استفاده كردند را بايد از خودشان پرسيد.پورحسين درباره بهترين اجراي خود در طول برگزاري مناظره‌ها هم گفت: بنظر من آخرين مناظره كه بين محمود احمدي‌نژاد و محسن رضايي برگزار شد؛ به مناظره و گفت‌وگو نزديك‌تر بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی