خرید بازی موج انتقاد روحانيون از اظهارات احمدي‌نژاد

روحانيون قم و تهران سخنان رئيس‌جمهور را به چالش كشيدند.به گزارش «تهران امروز»، در ادامه واكنش‌ها به سخنان رئيس جمهور در خصوص حجاب و عفاف، آيت الله سيد احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران از رئيس جمهور خواسته است تا بر اساس اصل سوم قانون اساسي به ملت گزارش دهد كه براي مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي چه طرحي داشته و چه اقدامات عملي انجام داده است. عمده انتقادات و اعتراض ها به سخنان رئيس جمهور درباره نحوه برخورد با پديده بدحجابي حول اين نقطه مي چرخد كه اگر دولت رويكردها و شيوه هاي فعلي را قبول ندارد، پيشنهادها و راهكارهاي خود را ارائه كند. آنها از دولت و رئيس آن مي پرسند كه رويكرد فرهنگي مورد نظر شما چيست؟ چرا طرح عفاف و حجاب كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است را اجرا نمي كنيد؟ آنها به ويژه از اينكه رئيس جمهور اساسا درباره دغدغه هاي برخي علما، نمايندگان مجلس و به‌خصوص مردمي كه در روزهاي گذشته در شهرهاي مختلف كشور راهپيمايي كرده اند، اظهار همراهي نكرده و حتي مواضعي بر خلاف آن گرفته است، گلايه مند هستند. سيد احمد خاتمي عضو مجلس خبرگان رهبري از همين منظرگفت: جناب رئيس‌جمهور در اين مصاحبه از موج مقدسي كه به حمايت از حجاب و عفاف برخاسته نه تنها تجليل نكردند، بلكه آن را تحقير كردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی