خرید بازی ورود 8 درصد از گونه‌هاي جانوري ايران به فهرست قرمز

 طبق جديدترين آمار حدود 7 تا 8درصد گونه‌هاي كشور ما در ليست قرمز اتحاديه بين المللي حفاظت از منابع طبيعي(IUCN ) قرار دارند‏ و اين به معناي آن است كه در معرض خطر انقراض هستند.
حسين محمدي مديركل دفتر حيات‌وحش در مورد گونه‌هايي كه بيشترتوسط شكارچيان شكار مي شوند به خبرنگار ايلنا گفت: بيشترين آمار مربوط به تخلفات شكار دركشور مربوط به سه گونه آهو، قوچ و ميش وحشي و كل و بز است.
او شكار را تنها يكي از عوامل تهديدكننده گونه‌هاي وحشي دانست و افزود: جزيره‌اي شدن (جدا شدن يك زيستگاه از سايرزيستگاه‌ها)، حمل‌ونقل، جاده‌هاي ترانزيت، راه‌آهن و‌كاهش منابع آب و علوفه به واسطه خشكسالي، همه جز عوامل تهديدكننده زيستگاه‌ها است و تهديد زيستگاه برابر است با تهديدگونه‌هايي كه در آن زندگي مي‌كنند.
محمدي در مورد گونه‌هاي در خطر انقراض ايران نيز توضيح داد: IUCN همه ساله آمار گونه‌هاي در معرض انقراض، تهديد و آسيب‌پذير در كل جهان را منتشرمي‌كند. طبق جديدترين آمار حدود 7 تا 8درصد گونه‌هاي كشور ما در ليست قرمز IUCN قرار دارند‏، بدين‌ معني كه در معرض خطر انقراض هستند.
او تاكيد كرد: البته گونه‌اي مانند يوزپلنگ ايراني با وجود اقداماتي كه انجام شده وضعيت خوبي پيدا كرده است ولي هنوز با شاخص‌هايي كه موجب خارج شدن اين‌گونه از ليست قرمز IUCN شود فاصله وجود دارد.
محمدي تصريح كرد: جهت حفاظت از گونه‌هاي درخطر انقراض افزايش حفاظت فيزيكي از زيستگاه‌هاي كشور در دستور كار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است، همچنين به دنبال تدوين طرح مديريت جامع حيات‌وحش، براي 30گونه از ميان 70 تا 80 گونه در خطر انقراض كشور با همكاري دانشگاهيان، هستيم.
مديركل دفتر حيات‌وحش سازمان حفاظت محيط‌زيست توضيح داد: يوزپلنگ، انواع سمندر، گورخر، خرس سياه، كروكوديل، انواع لاك‌پشت‌هاي دريايي، افعي لطيفي، بالابان، شاهين‌ها جزء‌ليست قرمز IUCN در ايران هستند. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی