خرید بازی وزارت بهداشت نظارتي بر عطاري‌ها ندارد

دبير ستاد كشوري گياهان دارويي و طب ايراني گفت: تعداد عطاري‌ها از تعداد داروخانه‌ها در كشور بيشتر است، اما وزارت بهداشت نظارتي روي آنها ندارد و آماري هم در اين زمينه نداريم.به گزارش فارس، عباس حاجي‌آخوندي در نشست خبري ستاد كشوري گياهان دارويي و طب ايراني اظهار كرد: طي 5 سال اخير بازار داروهاي گياهي در دنيا رشد 12درصدي داشته و اين در حالي است كه رشد گياهان دارويي طي اين مدت 5 تا 6 درصد بوده است.حاجي‌آخوندي تصريح كرد: بازار داروهاي گياهي ايران در سال 87 حدود 2500 ميليارد تومان بوده است. همچنين بيش از 80 درصد نظام سلامت كشوري مانند چين كه 20 ‌درصد مردم دنيا را در خود جاي داده است بر مبناي بهره‌گيري از طب سنتي و گياهان دارويي است.مشاور وزير بهداشت در امور طب سنتي افزود: در ايران 11 تنوع آب و هوايي از 14 تنوع آب و هوايي موجود در جهان وجود دارد. همچنين گونه‌هاي گياهي ايران بيش از گونه‌هاي گياهي تمام اروپاست و 8500 گونه گياهي داريم كه تاكنون 1500 گونه به عنوان گياه دارويي و معطر شناخته شده است.دبير ستاد كشوري گياهان دارويي و طب ايراني تصريح كرد: تعداد فرآورده‌هاي دارويي گياهي كه در ابتداي دولت نهم شناخته و ثبت شد 107 عدد بود كه اين ميزان در حال حاضر به 440 داروي گياهي ثبت شده و داراي مجوز رسيده است، در حالي كه در بازار داروهاي گياهي در سال 87 فقط 2 درصد بازار دارويي به داروهاي گياهي اختصاص داشت.وي با بيان اين ‌كه سطح زيركشت گياهان دارويي در حال حاضر در كشور 100 هزار هكتار است، خاطرنشان كرد: حدود 400 فرآورده كه به عنوان داروي گياهي در كشور موجود است، 24 گروه درماني از 97 گروه درماني را پوشش مي‌دهند.همچنين اين داروها در 34 كارخانه ساخت گياهان دارويي توليد مي‌شود و در حال حاضر 77 شركت كشت و صنعت گياهان دارويي و 16 آزمايشگاه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند.حاجي‌آخوندي با بيان اين ‌كه طب سنتي محدود به گياهان دارويي نمي‌شود، گفت: طب سنتي مي‌تواند تضمين‌ كننده سلامت افراد و بيمار نشدن جامعه باشد. گياهان دارويي در دامپزشكي، مسائل بهداشتي و فرآورده‌هاي آرايشي و ضدسموم كاربرد دارند، همچنين به عنوان سموم بيولوژيك مورد استفاده قرار مي‌گيرند.دبير ستاد كشوري گياهان دارويي و طب ايراني با اشاره به سند ملي راهبردي توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي گفت: اين سند اكنون به تصويب رسيده است و ساختارسازي وسيعي در حوزه فناوري گياهان دارويي و طب ايراني ايجاد كرده است به طوري كه مي‌توان از اين به بعد شاهد اعتباري مشخص و برنامه سالانه معين و حمايت‌هاي مختلف در اين زمينه باشيم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی