خرید بازی احمدی نژاد: اوباما بزودی زمین می خورد

رئیس جمهوری اسلامی ایران قطعنامه اخیر شورای امنیت را فاقد ارزش حقوقی و اثرگذاری دانست و گفت : این قطعنامه از موضع تـدافعی است نه هجومی و قطعنامه ای است که با گدایی رای توسط  امریکا به تصویب رسیده است . به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای احمدی نـژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم چهارمحال و بختیاری بـا اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایـران تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایـران بـا هر برخوردی از سوی دشمنان انقلاب برخورد خواهد کرد .رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد : اوبـاما در شعار تغییرش شکست خورد ومطمئنم اگر به همین وضع ادامه دهد و برای پیروزی در حلقه صهیونیست ها بماند زمین می خورد .آقای احمدی نژاد تحقق شعار تغییر اوباما را در تغیر سیاست های فعلی اش اعلام کرد و گفت : مردم امریکا به شعار تغییر اوباما رای دادند چرا که اگر خواهان وضع گذشته یعنی دولت بوش بودند به تغییر رای نمی دادند .رئیس جمهوری اسلامی ایران بـا بیان اینکه اوبـامـا راه دوستی با ایران را بست ، گفت : تنها فـرصت اوباما برای تحقق شعار تغییر ، ایران است .آقای احمدی نژاد با اشاره به اینکه اوباما برای تحقق شعارش درفلسطین، افغانستان و عراق نمی تواند کاری انجام دهد گفت: تنها جایی که می تواند کـاری انجام دهد ایران است و با به رسمیت شناختن فعالیت های هسته ای ایران گامی بزرگ برای تحقق شعار تغیرش بردارد .رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش بـه بحث هـدفمند کـردن یارانه ها پرداخت و گفت : وضع موجود توزیع یـارانه ها رشد اقتصادی را فعـال نکرد و این شیوه ، شیوه ای کاملا منفی است .آقای احمدی نژاد گفت: در شیوه موجود توزیع یارانه 100 هـزار میلیارد ریـال انرژی مصرف می کنیم در صورتی که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می توانیم 25 تا 30 درصد صرفه جویی کنیم .وی بار دیگر با بیان اینکه درطرح هدفمند کردن یارانه ها کسی آسیب نمی بیند ،افزود: بعنوان مثال هم اکنون بودجـه عمرانی کشور سالانه 20 هـزار میلیارد تومان است در صورتیکه بـا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سالانه 25 هزار میلیارد تومان به جیب مردم می رود .آقای احمدی نـژاد تصریح کرد : دولت دهم تلاش می کند مسائل روز مملکت را روی غلتک بیندازد و بحث یارانه ها ، مالیات ها و بانک ها را اصلاح کند .رئیس جمهور تاکید کرد : به طور حتم دولت آینده دولتی قویتر ، مردمی تر، شجاعتر و با ظرفیت های بیشتر خواهد بود .رئیس جمهور اشتغال جوانان را یکی از مهمترین دغدغه های دولت عنوان کرد .آقای احمدی نـژاد در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم چهارمحال و بختیاری درباره اقدامات صورت گرفته افـزود : بـرای اشتغال جوانان استان ، دولت 30 طرح صنعتی در دست اجرا دارد و 690 میلیارد تومان هم به اشتغال در بخش صنعت چهارمحال وبختیاری اختصاص داده است .رئیس جمهور بخش کشاورزی را یکی دیگر از فرصت هـای مناسب شغلی برای جوانان دانست گفت : بـه همین منظور دولت 150 میلیارد تومان بـه چهارمحال و بختیاری اختصاص داد و تبدیل 15 هزار هکتار از اراضی استان به باغ را تصویب کرد .وی در خصوص خود اشتغالی جوانـان چهارمحـال و بختیاری هم گفت : دولت 100 میلیارد تومـان را بـرای همین منظور اختصاص داد .رئیس جمهور بااشاره به توانمندی های چهارمحال وبختیاری در بخش کشاورزی گفت: دولت بـرای ساماندهی اراضی ، شبکه هـای آبیاری تحت فشار ، کشت هـای گلخـانـه ای محدودیت بودجه ندارد و کـارآفرینان جوان هرچه تسهیلات ارزان قیمت بخواهند دولت در اختیار آنان قرار می دهد .آقای احمدی نـژاد در ادامه چهارمحال و بختیاری را پـایتخت زیبایی هـای ایران دانست و گفت : وجود 15 منطقه نمونه گردشگری یکی دیگر از ظرفیت های استان برای توسعه است .وی تصریح کرد : دولت بـرای ایجاد زیـرساخت های گردشگری تسهیلات خوبی ارائه می دهد ضمن آنکه این سرمایه گذاران از معافیت 50 درصدی مـالیات برخوردار هستند .رئیس جمهور با اشاره به ساخت چهار سد بزرگ در چهارمحال و بختیاری گفت: برای تامین و انتقال آب در این استان بودجه های خوبی پیش بینی شده است .رئیس جمهور همچنین از تصویب 175 میلیارد تومـان بـودجه برای توسعه بخش فرهنگ چهارمحال و بختیاری خبر داد .آقای احمدی نژاد در این گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم چهارمحال و بختیاری تصریح کرد : این بـودجه افـزون بر بودجه های جاری فرهنگی استان و قرار است تا 5 سال پیاپی هر سـال 35 میلیارد تومان اختصاص یابد .وی بـا اشاره به نشست روز چهارشنبه کارگروه فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری افـزود : کارگـروه فرهنگی در 9 محور ، 100عنوان فـرهنگی در زمینه هـای مختلف را تصویب کرد .رئیس جمهور گفت: اگر چه وجه غـالب سفرهـای استانی دور سوم فرهنگی است اما این بدان معنا نیست که دیگر سرفصل ها متوقف شود چرا کـه ما نیازمند ایرانی آباد هستیم .وی گفت: آنچه به ما هویت می دهد فرهنگ است ، فرهنگ عنصر روابط بین انسانها است چرا که اگر فرهنگ نباشد پیشرفت ها نتیجه معکوس می دهد .رئیس جمهوری پیشرفت را خواست اساسی دولت بـرای مـردم ایران عنوان کرد و گفت : مـا پیشرفت را برای آن می خواهیم که ملت ها به یکدیگر نزدیک شوند . آقای احمدی نژاد در پایان از میهمان نـوازی و حضور پـرشور مـردم استان چهـارمحال و بختیاری در مراسم استقبال قدردانی کرد .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی