خرید بازی انتقاد دیرهنگام مدودوف از تحريمهاي عليه ايران

خبرگزاري فرانسه از واشنگتن گزارش داد که “ديميتري مدودف” رييس جمهور روسيه از تحريمهاي جداگانه آمريکا و اروپا عليه ايران انتقاد کرده و در مصاحبه با روزنامه اي آمريکايي که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است قدرتهاي بزرگ بايد “دستجمعي عمل کنند” نه يکجانبه.    بنا بر اين گزارش، مدودف به وال استريت ژورنال گفت که چند سال پيش “غيرممکن بود” که روسيه از تحريمهاي سخت شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته اي ايران حمايت کند_ همان کاري که هفته گذشته کرد.وي گفت که آمريکا با اعمال تحريمهاي اضافي چيزي از دست نمي دهد چون برخلاف روسيه رابطه اي با تهران ندارد.وي همچنين از اينکه تحريمهاي اضافي به مردم ايران لطمه زند ابراز نگراني کرد.مدودف به روزنامه مذکور گفت “ما وقتي در مورد قطعنامه مشترک در سازمان ملل بحث کرديم با اين موضوع موافقت نکرديم.وي افزود “ما بايد دستجمعي عمل کنيم زيرا اگر چنين باشد، نتيجه مطلوب را خواهيم داشت.”

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی