خرید بازی انتقاد قرائتی از گدایی برای مساجد

مدیر موسسه مسجد گفت: مسجد خانه و محل زیارت خداست و نباید برای احداث آن جلوی کسی دست دراز کرد و از دولت کمک خواست.به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام تقی قرائتی چهارشنبه در همایش بانیان مسجدساز سراسر کشور که در مجتمع فرهنگی وهنری یاوران حضرت مهدی(عج) جمکران برگزار شد، با اشاره به نحوه حمایت دولت از ساخت مسجد اظهار داشت: دولتهای گذشته منابع مربوط به مساجد را در بین نهادهای مختلف تقسیم میکردند اما دولتهای نهم و دهم تمام کمکها را در سازمان اوقاف و امور خیریه متمرکز کرده و هیچ کجا دیگر نمیتواند اعتباری را در اختیار مساجد قرار دهد.مدیر موسسه مسجد اظهار داشت: ما اگر از دولت کمک نمیخواهیم توقع اذیت قانونی آن را هم نداریم، ما حرفی برای مردمی شدن مساجد نداریم اما همه چیز ما حتی مردن ما امروز دولتی است، مساجد راهها را که نباید مردم بسازند این برای جمهوری اسلامی زشت است.قرائتی تصریح کرد: ما خجالت میکشیم وقتی رضا شاه راهآهن میساخت درهر ایستگاهی مسجد احداث میکرد ولی دولت وقتی راه آهن میسازد نمازخانه احداث نمیکند.وی در ادامه با بیان اینکه مساجدی که در دوران جنگ یا زلزلهها تخریب شدهاند هنوز بازسازی و تعمیر نشدهاند خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی جاها شنیده شده که مساجد برخی روستاها را که در طرح هادی و توسعه و تعریض خیابانها قرار داشتند تخریب کردند و برای جبران آن مسجد دیگری نمیسازند.مسجد شعور داردوی خاطرنشان کرد: مسجد شعور دارد و در روز قیامت هم شکایت میکند و هم به نفع آنهایی که آن را ساخته و در آن حضور پیدا کردهاند شهادت میدهد.قرائتی گفت: قرآن کریم تاکید شده که هنگام زلزله، زمین مساجد مانند جزیرهها به هم چسبیده میشوند و اتفاقی برای آنها نمیافتد تا سالم بمانند و در روز قیامت شهادت دهند.مدیر موسسه مسجد تصریح کرد: همه کس لیاقت مسجدسازی را ندارد و هر کسی در این دنیا مسجدی احداث کند خداوند در روز قیامت خانهای برای او برپا میکند.مسجدساختن به خرید لوسترهای چند میلیونی نیستمدیر موسسه مسجد ادامه داد: مسجدساختن به گنبد و بارگاه نیست. مسجدساختن به خرید لوسترهای چند میلیونی نیست، بلکه به اندازهای که شما زمین را نرم کنید مسجد ساخته اید.وی از نحوه استفاده از مساجد انتقاد کرد و یادآور شد: کرایه دادن مساجد برای پخت غذا و مصارف دیگر نوعی جرم است و اشکال شرعی دارد.قرائتی تصریح کرد: متاسفانه این مسئله در برخی مساجد قم و تهران مد شده است.مدیرموسسه مسجد با انتقاد از آنچه که به نظرش گدایی برای مساجد دانست انتقاد کرد و یادآور شد: اگر متولیان و خادمان مسجد ، این مکان مقدس را به خوبی اداره و مدیریت کنند مردم از آنها حمایت میکنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی