خرید بازی بازخوانی دلایل رهنورد در بروز تقلب گسترده

همسر موسوي به تلويزيون دولتي انگليس گفت: آذربايجان هيچ وقت فرزند خود را نمي گذارد كه به شخص ديگري راي دهند يا من لر هستم و موسوي هم بارها گفته من داماد لرستان هستم پس لرستان موسوي را نمي گذارند به آقاي احمدي نژاد راي بدهند.به گزارش فارس، پس از انتخابات تاريخي 22 خرداد 1389 و شكست خوردن كانديداهاي جناح اصلاح طلب موجي از اظهار نظر ها براي تشكيك در انتخابات شكل گرفت كه بارزترين آن ادعاي تقلب در آن بود.مصاحبه زهرا رهنورد همسر مير حسين موسوي جزو اولين اظهار نظرها در اين مورد بود كه سال گذشته در روز 23 خرداد با بخش فارسي تلويزيون دولتي انگليس(بي بي سي فارسي) صورت گرفت.يكي از اصلي ترين افراد موسوي در انتخابات اخير در اين مصاحبه دلايل خود را براي تقلب گسترده در انتخابات به شكل زير بيان كرده است كه بدليل اولين سالگرد انتخابات و اهميت اين مصاحبه، خبرگزاري فارس اقدام به بازنشر آن كرده است:رهنورد درباره استدلال هاي خود در مورد تقلب در انتخابات گفت: يك سري نقاطي هستند كه اصلا مشخص است كه خودش ملاك تشخيص نادرست بودن نتايجي است كه وزارت كشور اعلام كرده است. مثلا آذربايجان و ترك زبان ها هيچ وقت فرزند خودشان را نمي گذارند كه به كس ديگري راي بدهند. خود من لر هستم و موسوي هم بارها گفته من داماد لرستان هستم. بنابراين اهالي لرستان موسوي را نمي گذارند به آقاي احمدي نژاد راي بدهند. اين دو تا ملاك است و باقي موارد هم شبيه همين است.وي در ادامه مي‌افزايد: در شهرستان ها و تهران در واقع تجمع مردم حاكي از اين بود كه آراي موسوي بسيار بالاتر از آنكه اصلا قابل تصور باشد. هر وقت طرفداران دو طرف حاضر مي شدند طرفداران احمدي نژاد در مقابل طرفداران موسوي در حد يك صدم بودند. مرتب به ما گزارش مي شد كه نسبت حتي 5/4 به 1 بود. نسبت هاي موسوي به احمدي نژاد…رهنورد در ادامه مي گويد: ما نمي دانيم چگونه با اين صندوق ها عمل شده و راي ها چگونه دست برده شده و چه بوده، فقط مي دانيم كه نسبت موسوي به احمدي نژاد 5/4 به 1 يا چهار به يك يا جاهاي ديگر ممكن است مثلا 3 به 5/1 باشد.با مرور اين مصاحبه، 5 دليل رهنورد براي تقلب گسترده و قطعي در انتخابات به شرح زير است:1- طرفداران موسوي در تظاهرات هاي قبل انتخابات صد برابر احمدي نژاد بودند.2- «گزارش هاي ما» در روز انتخابات حكايت از برتري 5/4 به 1 بود.3- از ساعت 11 صبح تعرفه در دست مردم قرار نگرفت.4- من لر هستم و موسوي بارها گفته من داماد لرستان هستم بنابراين لرها موسوي را نمي گذارند به احمدي نژاد راي دهند.5- موسوي ترك است و قاعدتا ترك زبان ها هيچ وقت فرزند خود را نمي گذاردند به ديگري راي بدهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بازی